Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami szkolenie z likwidacji szkód!

Już 5 czerwca 2014r. (czwartek)!

Zapraszamy na najlepsze szkolenie dla dealerów, serwisów i central motoryzacyjnych, prowadzone przez doświadczonego trenera i prawnika, Panią Mecenas- Katarzynę Michno Nasierowską. Warszawa dn. 5 czerwca 2014r.!

Szkolenia z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych w ujęciu prawnym to stale cieszący się powodzeniem sposób na sprawną likwidację szkód. Bardzo dobrze przygotowane, merytoryczne jak i ciekawie prowadzone spotkanie jest gwarancją sukcesu i zadowolenia uczestników, którzy od razu po szkoleniu mogą wcielić w życie pozyskaną wiedzę.

Najnowsza wiedza z zakresu przepisów prawa daje sporą przewagę konkurencyjną a także pozwala omijać problemy, które decydują o wyniku finansowym warsztatu! Powyższe szkolenie jest często prowadzone specjalnie na zamówienie importerów samochodów. Mecenas Katarzyna Michno-Nasierowska to niekwestionowany specjalista w problematyce likwidacyjnej, a także problematyce dealerskiej. Dowiedz się więcej o prowadzącym TUTAJ

Podczas jednodniowego szkolenia zaprezentowane zostaną między innymi tematy:

1. Jakie są terminy wypłaty odszkodowania, przedawnienie roszczeń.

2. Jakie są skutki zbycia samochodu w czasie trwania ubezpieczenia.

3. Jakie są obowiązki ubezpieczonego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i w razie wystąpienia szkody.

4. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia OC:

  • uprawnienia poszkodowanego a obowiązki ubezpieczyciela,
  • sytuacja sprawcy i sytuacja właściciela pojazdu,
  • ubytek wartości handlowej pojazdu w wyniku szkody bądź jej wzrostu w wyniku naprawy (problem potrąceń z tytułu amortyzacji),
  • zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego dla przedsiębiorcy i dla osoby prywatnej.
  • zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu,
  • rozliczenia dotyczące podatku VAT od kosztów naprawy,
  • problemy z kalkulacją wysokości szkody (części oryginale, zamienniki, stawki za roboczogodzinę).

5. Jakie są zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia AC:

  • zgłaszanie i rozliczania szkód z AC – terminy.
  • likwidacja szkody z AC z perspektywy serwisu – potracenia, amortyzacje, udziały własne, kalkulacja wysokości szkody (części oryginalne a zamienniki).

6. Możliwości odbioru odszkodowania od ubezpieczyciela przez serwis – upoważnienie czy cesja?

7. Jaka jest sytuacja uprawnionego oraz warsztatu w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub zaniżenia kwoty odszkodowania.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również best practice (najlepsze przykłady) procesu likwidacji szkód z OC i AC.

Niekwestionowanym plusem szkolenia jest możliwość skonsultowania problemowego przypadku, który miał miejsce w danym serwisie i znalezienie najlepszego rozwiązania. Nie bez znaczenia pozostają również pozyskane podczas szkolenia kontakty i wymiana cennego doświadczenia. Spotkanie odbywa się w małych grupach (12-18 osobowych), decyduje kolejność zgłoszeń!

WARUNKI UCZESTNICTWA 

780 zł* – od osoby

730 zł* – od osoby w przypadku wysłania zgłoszenia do 23.05.2014

600 zł* – od osoby, dla członków Polskiej Izby Motoryzacji

*Cena obejmuje prelekcje, materiały i obiad

*Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

 Formularz zgłoszeniowy i pełen program do pobrania TUTAJ Wypełniony formularz należy odesłać na nr fax (22) 350-7-350 lub scanem na adres email: bloch@pim.pl

Serdecznie zapraszamy!

Osoba odpowiedzialna za projekt:

Agnieszka Błoch; bloch@pim.pl ; kom. 600 829 807