QAD oferuje n.SKEP w Polsce – pakiet Supply Chain Planning

Aplikacja do planowania łańcuchów dostaw w ofercie QAD dla polskich przedsiębiorstw.

Firma QAD, dostawca rozwiązań klasy ERP dla firm produkcyjnych, rozszerza pakiet oferowanych na rynku polskim narzędzi do planowania, prognozowania i optymalizacji łańcucha dostaw o system n.SKEP. Producentem aplikacji jest francuska firma DynaSys, która od czerwca br. działa w strukturach firmy QAD. Oferta rozwiązań ma wspomagać firmy produkcyjne oraz dystrybucyjne w umacnianiu ich przewagi rynkowej oraz realizacji strategii efektywnego przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz planowaniu operacyjnym (S&OP).

QAD przewiduje aktywny rozwój rynku, oferując system n.SKEP grupie swoich aktualnych klientów oraz wszystkim przedsiębiorstwom wymagającym dedykowanej aplikacji wspierającej lepsze rozpoznanie przyszłego popytu oraz skuteczne planowanie działań produkcyjno-dystrybucyjnych. Oprogramowanie DynaSys należy do najbardziej zaawansowanych i skutecznych rozwiązań do planowania oraz optymalizacji łańcucha dostaw na świecie.

– Aplikacja n.SKEP jest rozwijana na bazie ponad dwudziestoletnich doświadczeń ekspertów DynaSys w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw. Połączenie możliwości produktu z wiedzą konsultantów QAD o wymaganiach rynku polskiego tworzą zupełnie nową jakość oferty w zakresie Supply Chain Management oraz Sales & Operation Planning. Wprowadzenie aplikacji n.SKEP do oferty QAD w Polsce pozwoli uzupełnić dotychczas proponowane rozwiązania, zapewniając rodzimym firmom produkcyjnym oprogramowanie dostosowane do potrzeb związanych z zarządzaniem złożonymi łańcuchami dostaw – twierdzi Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży QAD Polska.

n.SKEP wspiera procesy logistyczne zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym, jak i operacyjnym, umożliwiając wielopoziomowe prognozowanie, planowanie i optymalizację w obszarach produkcji, dystrybucji oraz zaopatrzenia.

– Narzędzia symulacyjne, zawarte w systemie mają charakter proaktywny, czyli wyprzedzający zdarzenia zachodzące w łańcuchu dostaw. Pozwala to menedżerom budować i analizować scenariusze, czy rozwiązania alternatywne, i podejmować najbardziej trafne decyzje biznesowe z odpowiednim wyprzedzeniem. n.SKEP to kluczowe rozwiązanie dla aktywnego, jak i skutecznego sterowania wynikami firmy – mówi Piotr Goleń, odpowiedzialny w QAD za sprzedaż aplikacji n.SKEP.

Produkt powstał na bazie spójnej architektury opartej o technologię „Single Click Collaborative®”, która umożliwia natychmiastowe przeliczenie wszystkich parametrów i planów, mających wpływ na wszystkie poziomy łańcucha dostaw, po każdej interakcji użytkownika z systemem. Pozostali użytkownicy są natychmiast powiadamiani o zmianach, jakie nastąpiły w danych oraz ich skutkach.

System został wyposażony w efektywny model przetwarzania danych w pamięci (memory resident data processing). Wszystkie kalkulacje realizowane są szybko, a obsługę aplikacji ułatwia ergonomiczny interfejs użytkownika. Rozwiązanie obejmuje każdą niezbędną funkcję, w tym planowanie działań w odniesieniu do popytu, dystrybucji, produkcji jak i zaopatrzenia. n.SKEP zapewnia również obsługę procesu bilansowania popytu i podaży na poziomie planów S&OP. Odznacza się także wysoką wydajnością w obsłudze symulacji oraz kalkulacji objmujących nawet miliony pozycji.

Oprogramowanie składa się z kilku modułów:

n.SKEP Demand Planning – rozwiązanie przeznaczone do prognozowania i zespołowego planowania popytu, które stanowi podstawę planowania dystrybucji i produkcji.

n.SKEP Distribution Planning – odpowiada za scentralizowane, wielozakładowe planowanie zapotrzebowań dystrybucyjnych oraz źródeł podaży (DRP) oraz za lokowanie zapasów w sieci dostaw. Zapewnia to koordynację przepływu produktów przez całą sieć logistyczną, obejmującą dystrybucję, zapasy i zakłady produkcyjne.

n.SKEP Production Planning – wspomaga przygotowanie optymalnego planu sprzedaży i planu operacyjnego (S&OP), a także głównego planu produkcji (MPS). Rozwiązanie przeznaczone do planowania, programowania wymaganych zdolności produkcyjnych, a także do kalkulowania  przyszłego poziomu zapasów.

n.SKEP Procurement Planning – narzędzie umożliwiające optymalizację głównych planów zapotrzebowań oraz obliczenia związane z planami zamówień i dostaw, obejmujące wszystkie nabywane produkty (surowce, opakowania, produkty związane z handlem detalicznym).

n.SKEP Master Planning – pozwala na prowadzenie strategicznego, wielozakładowego planowania i zarządzania fizycznymi oraz finansowymi przepływami. Umożliwia optymalizację łańcucha dostaw przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomicznym (optymalizacja sieci dostaw i zapasów).

n.SKEP Collaborative e-business – zapewnia użytkownikom zdalny dostęp do funkcji pakietu n.SKEP za pośrednictwem Internetu lub Intranetu, umożliwiając dzielenie się zasobami, sygnalizację zmian wprowadzonych przez inne osoby oraz synchronizację danych;

n.SKEP Integration – zapewnia integrację z korporacyjnymi systemami IT (ERP).

n.SKEP® Performance Scoring – rozwiązanie przeznaczone do pomiaru wydajności łańcucha dostaw.

Nestle: globalne planowanie łańcucha dostaw
Jedną z firm, która zdecydowała się na wdrożenie rozwiązań DynaSys jest Nestle, światowy lider w dziedzinie zdrowia i żywienia. Implementacja systemu n.SKEP objęła blisko 230 oddziałów spółki w Europie i na świecie.

Korzystając z rozwiązań SKEP eXtended Solutions, Nestle jest w stanie planować produkcję, uwzględniając potrzebne zasoby, zaangażowanie pracowników, dostępność surowców, a także czynniki ograniczające produkcję, które wynikają z lokalnych różnic pomiędzy oddziałami.

Specjaliści firmy Nestle ds. planowania od lat współpracują z DynaSys nad udoskonalaniem technologicznych rozwiązań takich jak SKEP eXtended Integration. Decyzja o wdrożeniu modułu integrującego była podyktowana potrzebą konsolidacji danych pochodzących z różnych systemów: SKEP eXtended, InterMarket (wewnętrzne oprogramowanie firmy Nestle) oraz ERP. Krok ten miał umożliwić szwajcarskiej grupie przegląd całego łańcucha logistycznego.

Firma korzysta także z modułu do prognozowania dziennej sprzedaży w oparciu o szczegółowe dane obejmujące krótką historię transakcji – SKEP Forecasting. Dzięki niemu, Nestle może polegać na bardziej wiarygodnych prognozach dotyczących produkcji czy dystrybucji.

Wybór DynaSys wynikał również ze specyficznych potrzeb firmy Nestle, która obsługuje m.in rynek produktów mrożonych. Rozwiązanie pozwoliło zintegrować procesy w obrębie łańcucha logistycznego, na każdym poziomie realizacji dostaw: od działu produkcji do regionalnych centrów dystrybucyjnych. Planowanie odbywa się z uwzględnieniem takich uwarunkowań jak m. in. data przydatności do spożycia, komunikaty kontroli jakości, przestoje. Dla Nestle, wdrożenie systemu SKEP to istotny krok na drodze do podnoszenia poziomu obsługi klienta.

– SKEP jest bardzo elastycznym rozwiązaniem, które oferuje duże możliwości w zakresie konfiguracji parametrów, dzięki czemu może obsługiwać łańcuchy dostaw o różnej strukturze i odpowiadać na potrzeby specyficznych środowisk produkcyjnych. Modułowość narzędzia pozwala na szybkie wdrożenie, co dla naszej firmy, funkcjonującej na wysoce konkurencyjnym rynku, ma ogromne znaczenie. – mówi Thomas Morant, manager ds. planowania dostaw i popytu w firmie Nestle.

n.SKEP – kluczowe korzyści:

  • Poprawa poziomu obsługi klienta.
  • Zmniejszenie ilości opóźnionych zamówień
  • Zmniejszenie poziomu zapasów
  • Racjonalizacja portfela produkcji
  • Płynna, rytmiczna, ustabilizowana produkcja
  • Lepsza widoczność i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw;
  •  Zwiększenie efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego i doświadczeń pracowników

Dodatkowych informacji udziela:
Jarosław Jaśkiewicz, QAD Polska, 071 380 30 00; jxj@qad.com
Łukasz Malczewski, d*fusion communication, 603 895 686; lukasz.malczewski@dfusion.pl