PSA odcina się od afery „Dieselgate”

PSA Peugeot Citroen zapewnia, że modele tego producenta nigdy nie miały oprogramowania, które pozwala na manipulowanie wynikami badań emisji spalin. Francuski koncern zamierza też podawać dane o zużyciu paliwa według rzeczywistych warunków eksploatacji.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu wydanym przez PSA Peugeot Citroen, „samochody grupy nigdy nie były wyposażone w oprogramowanie lub system pozwalający na wykrycie przeprowadzanego testu zgodności z przepisami i aktywujący układ usuwania zanieczyszczeń, w tym tlenków azotu (NOx), który nie działałby podczas użytkowania przez klienta. Grupa PSA pragnie przypomnieć, że produkowane przez nią samochody są zgodne z przepisami oraz że w 2014 roku sprawdzonych zostało losowo na liniach montażowych 4 300 egzemplarzy pod kątem zgodności produkcji w zakresie homologacji”.

W pierwszym półroczu samochody osobowe z dieslem stanowiły łącznie 60,3% całkowitej sprzedaży Grupy PSA na terenie Europy.

Dane odpowiadające rzeczywistym warunkom eksploatacji
W trosce o zachowanie zaufania klientów, grupa PSA Peugeot Citroen podjęła decyzję:
– o jak najszybszym opublikowaniu – pod kontrolą niezależnej, zewnętrznej  instytucji – danych na temat zużycia paliwa w najważniejszych swoich modelach w warunkach użytkowania przez klientów;
– o przyjęciu rozwiązań technicznych pozwalających na spełnienie z wyprzedzeniem przyszłej procedury testów WLTP, zaczynając od zerowego bilansu elektrycznego w przypadku każdej homologacji nowego modelu/silnika.

Poparcie dla nowej normy WLTP
Grupa PSA Peugeot Citroen przyznaje, że aktualnie obowiązujący test pomiarowy NEDC uchodzi za mało reprezentatywny dla rzeczywistego sposobu użytkowania aut przez klientów. „Podobnie jak każdy inny test laboratoryjny był on przedmiotem szeregu optymalizacji – również w PSA, znanych instancjom nadzorczym, ale krytykowanych przez niezależne, zewnętrzne instytucje i przez obserwatorów”.

Powyższe optymalizacje – w tym niezerowy bilans elektryczny (poziom naładowania akumulatora, obciążenie alternatora, itd.) – nie będą już akceptowane w przyszłym teście WLTP, która to norma wejdzie w życie w 2017 roku.

PSA Peugeot Citroen w pełni popiera wprowadzenie już w 2017 roku powyższej nowej normy (WLTP i RDE – Real Driving Emissions), bardziej reprezentatywnej dla rzeczywistych warunków użytkowania pojazdów.

IBRM Samar

r