Przedstawiciele PIM w sejmie „zakaz cesji”

W dniu dzisiejszym przedstawiciele PIM uczestniczyli w pierwszym czytaniu senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136) gdzie procedowany był . najbardziej interesujący branżę motoryzacyjną temat dotyczący Art. 9 – „zakazu cesji”  – uzasadniał senator Grzegorz Bierecki. Podczas posiedzenia głos zabrali posłowie Tadeusz Zyska, Marek Rząsa, Krystyna Pawłowicz, Janusz Sanocki oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz przez których projekt ustawy zakazującej cesję wierzytelności został poddany druzgocącej krytyce.

Na wniosek przewodniczącego posiedzenie zostało przerwane do czasu aż do projektu ustosunkuje się Rada Ministrów.