Prośba MRPiT o uwagi do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności – termin 22 lutego br.

Szanowni Państwo,

Przesyłając w załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z 11.02.2021 r.), zwracamy się z uprzejmą prośbą o odwrotne przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 22 lutego 2021 r.  na adres:   janusz.kipigroch@mr.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie uznane zostanie za zaakceptowanie przedmiotowego projektu ustawy wraz z załącznikami.

KSE TR. OB. 2021-02-25 UC65_OSR

KSE TR. OB. 2021-02-25 UC65_projekt ustawy

KSE TR. OB. 2021-02-25 UC65_tabela_uzg. międzyresortowe

KSE TR. OB. 2021-02-25 UC65_uwagi konsultacje publiczne

KSE TR. OB. 2021-02-25 UC65_uzasadnienie

2020-11-23 wzór – Formularz zgłaszania uwag

2021-02-17 wzór – Formularz zgłaszania uwag