Prezes Zarządu Daimler AG – Dieter Zetsche nowym szefem ACEA

Rada Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) ogłosiła, że Dieter Zetsche, prezes zarządu Daimler  został wybrany jako przewodniczący ACEA na 2016 r. Po wyborze Dr Zetsche powiedział: “Jestem szczególnie zaszczycony, że mogę przewodzić ACEA w przyszłym 2016 roku w którym stowarzyszenie będzie obchodzić  swoją 25 rocznicę działalności. Będzie to okazja do wykorzystania postępu dokonanego przez przemysł motoryzacyjny  w ciągu tego ćwierćwiecza, do wdrożenia w przyszłości innowacji i wyzwań stojących przed naszą branżą”. “Priorytety na najbliższe lata obejmują dekarbonizację transportu drogowego, poprawę jakości powietrza i utorowanie drogi wdrażania interaktywnych i autonomicznych pojazdów – które wszystkie są ważną częścią naszej odpowiedzi na zaspokojenie potrzeb transportowych jutra” wyjaśnił Zetsche. ACEA będzie nadal konstruktywnie przyczyniać się do trwającego procesu aktualizacji i wzmacniania wymogów w zakresie badań dla substancji zanieczyszczającej wydechowej oraz emisji CO2. Dr Zetsche przejmie stery od Carlosa Ghosna – prezesa Renault Group. Prezydent ACEA jest wybierany na rok, z możliwością jednokrotnego przedłużenia kadencji, przez Radę Dyrektorów tj. prezesów i członków zarządów firm członkowskich ACEA. Nota edytorska: Dieter Zetsche jest członkiem zarządu Daimler AG od 16 grudnia 1998 roku, a prezesem zarządu Daimler AG od 1 stycznia 2006. Jest również szefem Mercedes-Benz Cars Division. Dr Zetsche urodził się w Stambule w Turcji 5 maja 1953r. Po ukończeniu szkoły we Frankfurcie studiował inżynierię elektryczną od 1971 do 1976 roku na Uniwersytecie w Karlsruhe, który ukończył z tytułem inżyniera. Wstąpił do działu badawczego w ówczesnym Daimler-Benz AG. W 1976 roku dr Zetsche uzyskał doktorat z inżynierii w 1982 roku na Uniwersytecie w Paderborn.

PZPM