Pracodawcy RP: Nowelizacja ustawy o VAT zaszkodzi przedsiębiorcom

Proponowane zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o VAT, regulujące zasady odliczania i rozliczania wydatków na eksploatację i naprawę aut osobowych, są nadmiernie restrykcyjne. Nakładają też na przedsiębiorców nieuzasadnione obciążenia – twierdzą eksperci organizacji zrzeszającej pracodawców.
Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba, obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów przez przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe wyłącznie do działalności gospodarczej, będzie generować dodatkowe koszty i przysparzać im jedynie problemów. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań zmusi wiele firm do rezygnacji z prawa do odliczania w całości podatku od takich pojazdów.

– Niepokoi nas ewentualne wprowadzenie zasady domniemania, że każdy pojazd samochodowy jest użytkowany w przedsiębiorstwie zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów z nią niezwiązanych. W przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 50% kwoty podatku naliczonego – podkreśla Mariusz Korzeb.

W opinii Pracodawców RP zaproponowane zmiany jeszcze bardziej skomplikują system podatkowy, będą prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, a w konsekwencji mogą mieć także negatywny wpływ na całą gospodarkę.

Oprac. PJ

Źródła Pracodawcy RP
IBRM Samar