Powołanie Federacji Stowarzyszeń Dealerów Stellantis

Porozumienia Stowarzyszeń Dealerów
marek samochodowych Opel, Peugeot, Fiat i Citroen w Polsce
w przedmiocie powołania
Federacji Stowarzyszeń Dealerów Stellantis

Swarzędz, 2 sierpnia 2021 r.

Członkowie Zarządów Stowarzyszenia Polskich Dealerów Opla, Stowarzyszenia Dealerów Grupy Fiat, Chrysler, Jeep w Polsce, Stowarzyszenia Dealerów Samochodowych Marki Peugeot oraz Stowarzyszenia Koncesjonerów Citroena w Polsce podpisali porozumienie w przedmiocie powołania Federacji Stowarzyszeń Dealerów Stallantis.

Głównymi celami działania Federacji będą:

– koordynowanie działalności sfederowanych stowarzyszeń,
– reprezentowanie interesów członków sfederowanych stowarzyszeń wobec Stellantis Poland oraz importerów marek samochodowych Grupy Stellantis,
– inicjowanie i koordynowanie współpracy z bankami, towarzystwami leasingowymi i ubezpieczeniowymi oraz innymi firmami, w szczególności z obszaru branży motoryzacyjnej,
– integrowanie zarówno sfederowanych stowarzyszeń dealerskich jak i ich członków, poprzez organizację konferencji i spotkań ogólnopolskich,
– współpraca w zakresie organizowania grup zakupowych,
– organizacja i koordynowanie centralnego doradztwa prawnego,

„Podpisanie porozumienia jest bardzo ważnym wydarzeniem dla naszych Stowarzyszeń.

Naszym głównym celem jest integracja dealerów, aby był jeden przekaz, jeden głos i łatwiejsza komunikacja z koncernem Stellantis.
Współpraca zawsze przynosi korzyści, mamy na to wiele dowodów w ponad 20 letniej historii Stowarzyszenia Dealerów Opla.
Szukamy pozytywów, liczymy na efekt synergii i rozwój naszych firm w przyszłości.” powiedział Ireneusz Szpot, Prezes Stowarzyszenia Polskich Dealerów Opla.

„Powstała Federacja – to jest początek, za chwilę wyłoni się stowarzyszenie wszystkich dealerów Stellantis. W zespole siła – myślę, że taki sam cel miało powstanie koncernu Stellantis. Jest nas około 240 przedsiębiorców, którzy mają podobne problemy, ale wszyscy chcą się rozwijać i pracować – to był cel zjednoczenie się, które daje zdecydowanie więcej możliwości działania na wszystkich płaszczyznach.

Liczymy, że dzięki jednej reprezentacji dealerów wzajemne relacje z Grupą Stellantis w Polsce będą dużo łatwiejsze. Obie strony powinny być z tego faktu zadowolone.” powiedziała Grażyna Dukiewicz, Prezes Stowarzyszenia Dealerów Grupy Fiat, Chrysler, Jeep w Polsce.

Członkami Federacji będą 4 stowarzyszenia dealerskie, zrzeszające prawie wszystkich dealerów marek samochodowych wchodzących w skład koncernu Stellantis.

Aktualnie sieć dealerska marek Grupy Stellantis składa się z 73 salonów Opla, 67 Fiata, 52 Peugeota, 52 Citroena, 27 Jeepa, 28 Alfy Romeo, 9 Abartha, 5 DS-a i 2 Maserati. Razem daje to liczbę 317 salonów marek samochodowych Stellantis.

„Podpisanie umowy federacyjnej jest krokiem milowym w relacjach z Grupą Stellantis; łączymy siły, jednoczymy relacje biznesowe, które pomogą nam przetrwać aktualnie trudną sytuację. Jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który wdraża projekt połączenia kilku stowarzyszeń w jedną federację, inne kraje będą za nami podążać. Liczymy na skoordynowanie działań oraz poprawę relacji biznesowych ze Stellantis; musimy myśleć globalnie.” powiedział Artur Dąbrowski, Prezes Stowarzyszenia Dealerów Samochodowych Marki Peugeot.

„Stworzenie Federacji jest związane z połączeniem marek samochodowych grup PSA i FCA. Czujemy, że dzięki porozumieniu będziemy mieli łatwiejszą komunikację z koncernem. Federacja pozwoli nam na zjednoczenie dealerów wielomarkowych, będzie nam łatwiej ze sobą rozmawiać; choć musimy pamiętać, że nadal będziemy ze sobą konkurować. Powstaje chyba największe stowarzyszenie dealerów samochodowych w Polsce”
powiedział Jarosław Łoziński, Prezes Stowarzyszenia Koncesjonerów Citroena w Polsce.

Siedzibą Federacji będzie miasto Katowice, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.

Adres e-mail Federacji Stowarzyszeń Dealerów Stellantis : biuro@federacja.org