Polska Izba Motoryzacji wzięła udział w specjalnym spotkaniu na temat sytuacji branży motoryzacyjnej w Ministerstwie Rozwoju.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju , Pana Tadeusza Kościńskiego z przedstawicielami branży motoryzacyjnej. W spotkaniu uczestniczył Prezes Roman Kantorski i V-ce prezes Janusz Kobus z Polskiej Izby Motoryzacji.

Na spotkaniu zostały przedstawione główne problemy branży motoryzacyjnej w Polsce oraz propozycje ich rozwiązań:

1/ Program INNOMOTO
2/ Problem handlu częściami używanymi i ich negatywny wpływ na branżę  (ograniczenie „szarej  strefy” umożliwi  zwiększenie wpływów podatkowych VAT i CIT,  kontrola jakości i certyfikacja, nieuczciwa konkurencja, negatywny wpływa na bezpieczeństwo i środowisko, „napędzanie szarej strefy” przez wypłaty odszkodowań w gotówce bez dokumentowania likwidacji szkody przez TU)
3/ Podatek akcyzowy na prąd dla przemysłu
4/ Niska jakość bazy danych CEPIK
5/ Wsparcie z funduszy UE branży motoryzacyjnej w ramach programu „Marka Polskiej Gospodarki”
6/ Stacje Kontroli Pojazdów – jak uzdrowić system kontroli
7/ Nowy „podatek od supermarketów” który wg nowego projektu MF obejmie sprzedaż samochodów i części samochodowych
8/ Brak kontroli jakości części samochodowych wprowadzanych do obrotu gospodarczego przez organy państwowe (weryfikacja oświadczeń o jakości części PJ)
9/ Konieczność koordynacji działań przez różne resorty ze względu na szeroki zakres regulacyjny i wielość problemów dotyczących  branży motoryzacyjnej .

Lista problemów jest długa, do końca bieżącego tygodnia można je zgłaszać do czego zachęcamy członków PIM.