Piotr Kubiak

Dyrektor Wykonawczy, Wiceprezes Zarządu. Zakłady Metalowe „Postęp” SA w latach 1986 do 2020.
Pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Nowa Polska”, przewodniczący Komisji ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetyczny PŚl w Gliwicach; Ukończył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu zarządzania i organizacji pracy, zarządzania finansami.. W latach 1982-86 zastępca głównego mechanika w Górnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Zabrzu. Od1986 do chwili obecnej pracownik Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. Zabrze: Pracował jako: 1986-88 główny energetyk, 1988-96 szef działu utrzymania ruchu i remontów, 1996-97 zastępca prezesa ds. technicznych, od 1997 wiceprezes Zarządu, dyr. wykonawczy. W pracy zawodowej zajmował się m.in. wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP, doprowadzeniem do integracji logistycznej przedsiębiorstwa, uzyskania certyfikatu ISO 9002 przez TUV Nord w 1998 roku, wdrożeniem systemu jakości zgodnego z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego potwierdzone certyfikatami ISO 9001, QS 9000, ISO/TS 16949, ISO 14001.
Jest laureatem Złotej Odznaki „Za Zasługi woj. Śląskiego”, Srebrnego i Brązowego Krzyża Zasługi, Elity Polskiej Teleinformatyki „Who is Who w polskiej telekomunikacji i informatyce”. Laureat Nagrody Menedżer Roku 2012 „Za wieloletni i konsekwentny wkład w rozwój polskiego sektora przemysłu motoryzacyjnego”