PIM złożył wniosek do UOKiK

Polska Izba Motoryzacji w dniu 02.01.2017 r. wystosowała do UOKiK wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z podejrzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W załączeniu do Prezesa UOKiK została przesłana petycja, którą podczas XI Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych podpisali przedstawiciele firm i organizacji działających w branży motoryzacyjnej.

Petycja jest wynikiem istotnej zmiany sposobu kalkulacji kosztów napraw blacharsko-lakierniczych dokonywanych w ramach likwidacji szkód komunikacyjnych. Podpisani pod nią przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych pragną zwrócić uwagę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na praktykę rynkową, która może prowadzić do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, a jednocześnie szkodzić tysiącom małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w związku z podejrzeniem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.