PIM wystosował pisma do Ministerstw

Pierwsze przesłane pismo zostało skierowane do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i dotyczyło aprobaty branży motoryzacyjnej wynikającej z podjęcia działań związanych z dynamicznym wzrostem cen polis za ubezpieczenia OC pojazdów. W ostatnich latach działania prowadzone przez Zakłady Ubezpieczeń  w zakresie likwidacji szkód są wielce niepokojące i w piśmie pragniemy zasygnalizować  najistotniejsze problemy, które umożliwiają rozważenie ich przez Marszałka i skierowania do zapoznania tym tematem Parlamentarnego zespołu.

Skan pisma z dnia 12.01.2017 r. do P. Marszałka Sejmu RP M. Kuchcińskiego

Drugie pismo wysłane zostało 18.01.2017 r. do P. Jerzego Szmita Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W piśmie apelujemy o przywrócenie roli niezależnego rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkód i uregulowania pozycji certyfikowanego Rzeczoznawcy jako osoby zaufania publicznego w procesach gospodarczych.

Skan pisma z dnia 18.01.2017 do P. Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Trzecie pismo złożone zostało w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na ręce P. Mariusza Błaszczaka. Pismo dotyczy dostępu do informacji związanych z historią uszkodzeń pojazdów (pozyskanych z UFG) dla rzeczoznawców i diagnostów.

Skan pisma z dnia 19.01.2017 do P. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji