PIM w Miniesterstwie Finansów 12.01.2017 r.

W dniu 12.01.2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Podzespołu ds. postulatów branży motoryzacyjnej w zakresie napraw powypadkowych utworzonego w ramach  Zespołu Roboczego ds. przeglądu przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych aspektów działalności kancelarii odszkodowawczych.

Notatka z wybranych prac komisji w Ministerstwie Finansów w dniu 12.01.2017

1. Złożono na ręce  pani Dyrektor Katarzyny Przewalskiej (MF), protokół ze spotkania części uczestników komisji w dniu 28.12.2016r.

2. W toczącej się dyskusji  uzgodnienia zawarte w protokóle w pkt. 2 A , 2 B i 2C zostały poparte przez Pana Bartłomieja Chmielowca – z biura Rzecznika Finansowego oraz Naczelnika Jerzego Króla z Ministerstwa Infrastruktury.

3. Pani Dyrektor Przewalska (MF) poinformowała, że analizując napływające uwagi, powstała koncepcja napraw najwyższej jakości  (zgłosiła Prezes Wejchert), która mogłaby być realizowana w przedsięwzięciu „Rzetelna naprawa” i oczekuje  propozycji.

A. Propozycja dyr. K. Milewski: Naprawa realizowana poprzez naprawę kosztorysową z częściami P.

B. Wniesiono uwagi do ww. propozycji, że nie może to być metoda kosztorysowa i części P – nie posiadające świadectw jakości i nie spełniające parametrów jakości producenta pojazdów.

4. Podsumowując prace komisji, Pani Dyrektor Przewalska (MF) prosi o dalsze uwagi i propozycje. Na dzień dzisiejszy może powiedzieć, że na pewno rozważane będą i przygotowywane do  dalszych prac wnioski podane w pkt. 2.

5. Odnośnie badań pojazdów które mogą być naprawiane poza serwisem, jest możliwość po otrzymaniu informacji przez Diagnostę z CEiKP, kierowania pojazdu do niezależnego rzeczoznawcy. Ministerstwo Infrastruktury uważa, że taki wariant jest  możliwy do realizacji i ogólnych zapisów.

PROTOKÓŁ DO KTÓREGO ZOSTAŁY ZASTOSOWANE ODWOŁANIA