PIM na posiedzeniu Komisji Gospodarki

W dniu 19 marca 2015 r odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP, którego tematem były problemy sieci dealerskich i branży motoryzacyjnej. Po przedstawieniu informacji przez Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (mimo zaproszenia nie było przedstawiciela Ministerstwa Finansów) miało miejsce przedstawienie stanowisk przez „stronę społeczną”: Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych Łódź- Stanisław Syguła, Centralny Związek Rzemiosła Andrzej Duch i Stanisław Prandota, Polska Izba Motoryzacji – Roman Kantorski, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego- Jakub Faryś, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych- Alfred Franke, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Lewiatan- Paweł Wideł i Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów- Adam Małyszko. Przedstawiciele wyżej wymienionych Stowarzyszeń uznali, że największym problemem polskiej motoryzacji jest istnienie mocno rozbudowanej „szarej strefy” w zakresie usług motoryzacyjnych. Z kolei Związek Dealerów Samochodów- Marek Konieczny przedstawił problem związany z zakupem stacji dealerskich przez inne podmioty, na który to zakup jest wymagana zgoda importera. Jednakże większość pozostałych uczestników dyskusji uważała, że niekontrolowane przejmowanie stacji dealerskich, zwłaszcza w małych miejscowościach, może doprowadzić do ograniczenia konkurencji w zakresie sprzedaży samochodów, a w skrajnych przypadkach do likwidacji dealerstw. Zebrani na Sali podtrzymali opinię, że rzeczywistym problemem jest rozwój szarej strefy.

Pełny zapis dyskusji dostępny jest na stronach KGOS pod adresem

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=6FC84B1351FB9FEBC1257E050044E848