PIM na Konferencji w MR: Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym

W Warszawie, przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rozwoju, od godziny 11:00 trwa konferencja pod tytułem „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Wśród zaproszonych gości znalazła się Minister Edukacji Anna Zalewska oraz wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Zebrani goście rozmawiają m.in. o wyzwaniach w kształceniu zawodowym wynikających z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz prezentują zmiany w kształceniu zawodowym.

Program konferencji

11.00 – 11.15 – otwarcie konferencji, wystąpienie minister edukacji Anny Zalewskiej i wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz

11.15 – 11.30 – „Kształcenie zawodowe – pracodawca potrzebny od zaraz” – wiceminister edukacji Marzena Machałek. Prezentacja zmian w kształceniu zawodowym

11.30 – 12.00 – „Dlaczego nie możemy dłużej czekać” – rozmowa z minister edukacji Anną Zalewską na temat wyzwań w kształceniu zawodowym wynikających
m.in. z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

12.00 – 12.20 – przerwa kawowa.

12.20 – 13.15 – „Razem do celu– debata z udziałem zaproszonych gości na temat roli pracodawców w kształceniu zawodowym. W dyskusji udział wezmą:

  • Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN
  • Krzysztof Drynda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park
  • Monika Rudnicka, specjalista ds. rekrutacji i rozwoju, Solaris Bus & Coach S.A.
  • Urszula Durańska, dyrektor personalny, „Wiśniowski” Sp. z o.o.
  • Andrzej Rybka, dyrektor Stowarzyszenia Grup Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, Rzeszów
  • Paweł Salamon, szef kuchni, Hotel i Restauracja Smolarnia, Trzcianka
  • Andrzej Zbróg, dyrektor naczelny ds. zarządzania kapitałem ludzkim, Fundacja KGHM Polska Miedź, Lubin
  • Marta Cieśielska, przedstawiciel firmy Inter Cars, Czosnów

13.15 – 13.30 „Praktyczna nauka zawodu w rzeczywistych warunkach– Piotr Bartosiak, zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Organizacja praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy”

13.30 – 13.45 „Promocja kształcenia zawodowego ze środków programu Erasmus+” –  dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

13.45 – 14.00 Podsumowanie konferencji – wiceminister edukacji Marzena Machałek