PIM: kontrowersyjne seminarium z udziałem AZT

27 czerwca (środa) w Warszawie miało miejsce spotkanie (w formie seminarium) przedstawicieli środowisk: serwisów blacharsko – lakierniczych, rzeczoznawców, towarzystw ubezpieczeniowych, importerów i dystrybutorów lakierów, firm z narzędziami kalkulacyjnymi, etc. z firmą Allianz Zentrum für Technik Gmbh (AZT).

Na sali obecna była również przedstawicielka Rzecznika Finansowego. Zabrakło jednak Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), do których zaproszenia zostały rozesłane. PIU odmówiła jednak udziału w seminarium, natomiast ze strony UOKiK odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

W seminarium pt. „Techniczne i organizacyjne możliwości stosowania w Polsce modelu indywidualnych odchyleń indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT”, udział wzięło ponad 50 osób.

Z prezentacjami wystąpili:

Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji, który usystematyzował prawie dwuletnie działania Izby w obszarze korespondencji, spotkań z AZT i innymi graczami rynku, w tym urzędami (m.in. UOKiK).

Zdzisław Ogrodnik, ekspert rynku z prelekcją: „sytuacja na rynku rozliczeń szkód komunikacyjnych i napraw blacharsko – lakierniczych w Polsce”;

Wojciech Tupajka z ABC Cars oraz Sławomir Graliński z AutoNobile przedstawili studium przypadku –  „wpływ zmian wartości koszyka AZT na zmiany  rentowności  warsztatów blacharsko-lakierniczych w zakresie rozliczeń szkód komunikacyjnych”;

Z kolei Paweł Tuzinek ze Związku Dealerów Samochodów oraz Paweł Kozłowski ze Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego omówili zagadnienie sporów prawnych pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi a warsztatami naprawczymi w zakresie wartości kalkulacji szkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnienie możliwości stosowania indywidualizacji wartości tzw. kodu 51 w systemie Audatex.

Jednakże to końcowe wystąpienie przedstawicieli AZT a dokładniej – dyskusja z salą były najbardziej oczekiwanym akcentem spotkania. Firmę AZT reprezentowali Thomas Berthold i Jan Winterberg, którzy podjęli się niełatwego zadania wyjaśnienia powodów i sposobu wprowadzania do tzw. koszyka materiałów lakierniczych lakieru Spectral. Dużo uwagi poświęcono odchyleniom indeksu 100 koszyka materiałów lakierniczych AZT.

Z sali padały trudne pytania a wręcz zarzuty do sposobu działania niemieckiej AZT. Przyznać trzeba, że na wiele z nich odpowiedzi nie uzyskano. Czy to tajemnice korporacyjne, biznesowe, a może brak wiedzy? Czy też może brak upoważnienia ze strony władz AZT dla obecnych na sali przedstawiciel spółki blokowały możliwość odpowiedzi na istotne dla całej branży pytania?

Jedno jest pewne: AZT mówi tyle ile chce lub może a polskie serwisy blacharsko – lakiernicze nadal tracą pieniądze. Nie wspominając już o kwotach utraconych nieodwracalnie.

Na sam koniec przedstawione zostały wnioski i sugestie Polskiej Izby Motoryzacji w obszarze podjęcia kolejnych działań, czyli:

  • Transparentność i współpraca z Audatex i Autovista w zakresie kontroli danych i cenników dotyczących materiałów lakierniczych, które są przekazywane do AZT.
  • Stworzenie alternatywnego (drugiego) koszyka produktów lakierniczych niecertyfikowanych dla potrzeb towarzystw ubezpieczeniowych (na wzór części porównywalnej jakości).
  • Stworzenie w ramach Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej (OMRT), Sekcji Producentów i Importerów Materiałów Lakierniczych.
  • Polska Izba Motoryzacji przedstawiła również nową inicjatywę, polegającą na przeprowadzeniu audytów w min. 1000 warsztatów (wszystkich sieci napraw powypadkowych) w celu opracowania rzeczywistego obrazu rynku serwisów blacharsko – lakierniczych, ze szczególnym uwzględnieniem lakierni i stosowanych w nich produktów (technologii). Do współpracy zapraszamy zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe oraz importerów i producentów lakierów.

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy trzech organizacji branżowych: Polskiej Izby Motoryzacji, Związku Dealerów Samochodów oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Seminarium poprowadził Marcin Budziewski, z Biura Prasowego Polskiej Izby Motoryzacji.