Oświadczenie ws. nieprawidłowości T.U. złożone przez senatora Waldemara Sługockiego na 57. posiedzeniu Senatu

Senator Sługocki w oświadczeniu do Pani Minister Finansów Teresy Czerwińskiej zwraca uwagę na nieprawidłowości w postępowaniu zakładów ubezpieczeń w likwidacji szkód komunikacyjnych oraz egzekwowanie Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Pan senator podkreśla, że badania przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości potwierdzają, iż na 180 badanych spraw sądowych o zaniżanie odszkodowań jedynie w 1 przypadku wyliczenia były prawidłowe, a tylko w samym 2017 r. takich spraw było 70 tysięcy.

Pan senator zwrócił się do Pani Minister z prośbą o ustosunkowanie się do przedmiotowej sprawy oraz o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy kierowany przez Panią Minister resort dysponuje wynikami kontroli i nadzoru zakładów ubezpieczeń przez Komisję Nadzoru Finansowego? Jeśli to możliwe, proszę o udostępnienie tych informacji.
2. Czy Ministerstwo Finansów dysponuje danymi statystycznymi mówiącymi o tym, w jakim procencie spraw sądowych o zaniżanie świadczeń odszkodowawczych zapadły wyroki stwierdzające, iż firma ubezpieczeniowa zaniżyła przyznaną kwotę? Jeśli tak, to proszę, o ile to możliwe, o upublicznienie tych danych.

Oświadczenie jest jednym z efektów działań Polskiej izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych. W razie jakichkolwiek pytań bądź sugestii z Państwa strony dotyczących łamania Wytycznych KNF prosimy o kontakt z biurem PIM.

Pełna treść oświadczenia P. Senatora Waldemara Sługockiego