OMRT: skład Zespołu Technicznego oraz opracowanie rekomendacji technicznych

21 lutego w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej (OMRT). Główne zagadnienia to wyłonienie składu Zespołu Technicznego, zatwierdzenie rekomendacji technicznych do opracowania przez Zespół oraz prezentacja planu działań, którego celem jest wdrożenie w Polsce modelu indywidualnego wyznaczania odchyleń tzw. kodu 51 dla linii lakierniczych certyfikowanych i niecertyfikowanych.

Podczas spotkania członkowie Rady powołali Zespół Techniczny OMRT, w skład którego weszło 11 osób – przedstawicieli Polskiej Izby Motoryzacji (PIM), Związku Dealerów Samochodów (ZDS), Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP) oraz Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Skład Zespołu Technicznego:

 • Wojciech Tupajka (PIM)
 • Andrzej Walewski (PIM)
 • Marcin Kozyra (PIM)
 • Andrzej Domagała (ZRP)
 • Józef Starczała (ZRP)
 • Jerzy Łęczycki (ZRP)
 • Marcin Witaszek (PZPM)
 • Andrzej Pertyński (PZPM)
 • Krzysztof Wiktorowski (ZDS)
 • Jarosław Zaręba (ZDS)
 • Sławomir Graliński (ZDS)

OMRT wyznaczyła również Zespołowi Technicznemu opracowanie rekomendacji technicznych, w zakresie:

– geometria kół (w rekomendacji należy uregulować: zakres i warunki sprawdzenia i regulacji geometrii przy każdorazowym uszkodzeniu opony lub felgi niezależnie od rodzaju uszkodzenia, zwłaszcza jeśli uszkodzenie powstało dynamicznie oraz zakres i warunki powtarzania czynności wykonywania geometrii podczas poszczególnych wymian elementów zawieszenia),

– normalia (w rekomendacji należy uregulować zakres i warunki uznawania poszczególnych elementów napraw jako normaliów lub jako części zamiennych oraz zakres i warunki uznawania jako normaliów produktów skrawających, tnących, szlifujących, maskujących i zabezpieczających),

– mycie i przygotowanie samochodów do wydania (w rekomendacji należy uregulować: zakres i warunki mycia pojazdów przed i po naprawie lakierniczej oraz zakres i warunki przygotowania samochodu do wydania, w tym mycia samochodu, polerowania oraz jazdy próbnej po naprawie wymagającej sprawdzenia właściwości trakcyjnych samochodu),

– obsługa merytoryczna oraz techniczna szkód (w rekomendacji należy uregulować: zakres i warunki obsługi informatycznej i dokumentacyjnej szkód, w tym w szczególności obsługi platformy Audanet, wykonywania kosztorysów),

– montaż i pasowanie części zamiennych w jakości innej niż OS oraz Q (w rekomendacji należy uregulować: konieczność poniesienia większych nakładów czasu na wymianę oraz pasowanie elementów),

– cieniowanie elementów przyległych do elementów naprawianych (w rekomendacji należy uregulować: sposób i technikę cieniowania z podziałem na blachę i plastik).

Termin przygotowania rekomendacji ustalono na 30 czerwca 2018 roku.

Dużo uwagi poświęcono indywidualnej wartości faktora odchylenia kodu warunkowego 51 norm AZT dla każdego serwisu. Celem jest natomiast stworzenie przynajmniej dwóch odchyleń dla kodu 51. Swoje opinie wyrazili przedstawiciele firm lakierniczych oraz właściciele serwisów blacharsko – lakierniczych.

Podczas spotkania uzmysławiano, że zadaniem OMRT nie jest kształtowanie rynku ale wprowadzenie reguł funkcjonowania, ponieważ do dzisiaj, od ponad 20 lat nie ma reguł, zasad które powinny obowiązywać i które trzeba zdefiniować. Dlatego Rada dąży do usystematyzowania zasad lakierowania i jego rozliczania. Celem działań nie jest również wyeliminowanie marek lakierów z segmentu premium, czy tym bardziej producentów ale wykorzystania okazji do stworzenia szerszej gamy lakierów, co ma służyć zarówno serwisom jak i producentom i importerom lakierów.

Marcin Budziewski, Kierownik Biura Prasowego PIM

________________________________________

Do reaktywacji, po kilkunastu latach przerwy w działaniu, Ogólnopolskiej Rady Technicznej (obecnie Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej – przyp. aut.) doszło we wrześniu 2017 roku.  Inicjatorami reaktywacji Rady były takie organizacje jak: Polska Izba Motoryzacji, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Związek Dealerów Samochodów, Związek Rzemiosła Polskiego oraz niezależni rzeczoznawcy. Jednym z głównych i najpilniejszych zadań jest wypracowanie zasad i merytoryczna kontrola nad systemami i wskaźnikami do wyceny szkód komunikacyjnych, tak aby polski rynek likwidacji szkód był w stanie zachować standardy techniczne napraw oraz realne i zgodne z rzeczywistością wyceny kosztów materiałów lakierniczych przy likwidacji szkód komunikacyjnych. Organizacje motoryzacyjne reprezentujące rynek dystrybucji i serwisowania pojazdów w Polsce uważają, że sytuacja obecna nie może nadal trwać w takiej formie organizacyjnej i prawnej. Musi zostać uporządkowana, tak aby wskaźniki i wyliczenia na których opiera się system rozliczania i likwidacji szkód komunikacyjnych w Polsce były jasne, jednoznaczne i podlegające merytorycznej kontroli. Istotne również jest, że od września 2016 trwa spór o zmianę wartości tzw. koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę AZT Automotive GmbH i używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka nieautoryzowanych materiałów lakierniczych stawka została obniżona o kilkanaście procent, co spowodowało nieuzasadnione obniżenie wysokości kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód. Analizy prawne dokonane przy okazji tego problemu pokazały, że brak jest podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komunikacyjnych na polskim rynku na subiektywnych i niejasnych wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podlegają żadnej kontroli i weryfikacji.