OMRT, REKOMENDACJA NR 5 – Normalia

Nowa rekomendacja zajmuje się ważnym problemem jakim jest model stosowania i rozliczenia normaliów. Tekst rekomendacji poniżej. Wszystkie rekomendacje OMRT oraz inne dokumenty Rady znajdą Państwo na www.omrt.org.pl.

REKOMENDACJA NR 5
Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej z dnia 9 stycznia 2019 w sprawie:

NORMALIA

Definicja normaliów
Normalia to materiały służące do przeprowadzenia naprawy zgodnie z technologią producenta pojazdu i umożliwiające przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody. Dodatkowo normalia umożliwiają prawidłowe zabezpieczenie i przechowywanie samochodu podczas całego procesu naprawy. Do normaliów nie możemy zaliczać części lub materiałów występujących w katalogu części zamiennych producenta pojazdu.

Ryczałtowa wartość normaliów
W naprawach w których są zastosowane części zamienne, OMRT rekomenduje stosowanie ryczałtowej wartości normaliów w wysokości 2% (dwa procent) wartości części zamiennych.
OMRT rekomenduje by koszt normaliów był naliczany również w naprawach do których wykonania nie są użyte części zamienne albo ich wartość jest niższa niż wartość robocizny lakierniczej, mechanicznej i blacharskiej łącznie. W takim przypadku ryczałtowy koszt normaliów powinien wynosić 3% (trzy procent) wartości naliczonej od wartości robocizny blacharskiej i mechanicznej wykazanych w kosztorysie.

Instrukcja techniczna wdrożenia rekomendacji
Koszt normaliów naliczany w systemie Audatex od wartości oryginalnych części zamiennych jest wprowadzany w kodzie 28 i ustawiony systemowo na 2% (dwa procent).
Koszt normaliów naliczany w systemie Audatex tylko od wartości robocizny mechanicznej i blacharskiej powinien zostać wprowadzony w kodzie 29 i wynosić 3 % (trzy procent).

PODPISANA REKOMENDACJA NR 5