Obroty Bosch po raz pierwszy przekroczyły 70 mld euro

Według wstępnych danych, w roku 2015 Grupa Bosch na świecie po raz pierwszy przekroczyła próg obrotów w wysokości 70 mld euro. W minionym roku koncern zwiększył swoje przychody o ok. 10%. Dochód przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT), z uwzględnieniem efektów specjalnych, wzrósł do ok. 5 mld euro. Zysk operacyjny wyniósł ok. 6,5% i jest wyższy od ubiegłorocznego.

Pomimo miliardowych kwot, jakie przeznaczono na akwizycję spółek BSH Hausgeräte GmbH i Robert Bosch Automotive Steering GmbH, zarówno kapitał własny, jak i płynność utrzymują się na wysokim poziomie. – Dzięki innowacyjności, w 2015 roku udało nam się pozostać na ścieżce wzrostu, i to pomimo trudnej sytuacji gospodarki światowej oraz stagnacji na części rynków. Ważnym czynnikiem pozytywnego rozwoju koncernu jest rosnąca liczba rozwiązań dla świata zintegrowanego z internetem, mówi Volkmar Denner, prezes Robert Bosch GmbH.

Pod wpływem takich trendów jak Internet rzeczy i coraz większa integracja w sieci, działalność Bosch zasadniczo się zmienia. To jedyny koncern, który działa na wszystkich trzech poziomach Internetu rzeczy, określanych jako 3S: czujniki (Sensors), oprogramowanie (Software) wykorzystywane w procesie integracji, a równocześnie zajmuje się opracowywaniem nowych usług bazujących na integracji (Services).

W roku 2015 koncern w wielu obszarach poprawił pozycję i konkurencyjność, a także zdobył nowe udział rynkowe. Jednak obroty w czterech sektorach działalności Bosch kształtowały się w sposób zróżnicowany. Wg wstępnych danych sektor Mobility Solutions wyraźnie zwiększył obroty, o 12%, do 41,7 mld euro, pomimo słabego wzrostu produkcji samochodów na świecie. W ub.roku Bosch sprzedawał m.in. układy wtrysku paliwa do silników benzynowych i Diesla, układy wspomagające oraz systemy Infotainment. Wzrost osiągnął także sektor Consumer Goods, w którym Bosch zwiększył obroty o 9,3% w porównaniu do roku poprzedniego, do 17,2 mld euro. Dużym popytem cieszyły się inteligentne elektronarzędzia akumulatorowe i sprzęt AGD, np. seria kuchenek wyposażona w opcję komunikacji przez internet.

W 2015 r. sektor Energy and Building Technology odnotował znacznie wyższy od ubiegłorocznego, 11% wzrost obrotów (do 5,1 mld euro). Filarami były usługi i serwis, systemy zabezpieczeń dla dużych projektów infrastrukturalnych oraz zintegrowane z internetem rozwiązania w obszarze inteligentnej techniki grzewczej. Podobnie jak wcześniej, także w 2015 r. sektor Industrial Technology odczuwał negatywne skutki słabej koniunktury w przemyśle maszynowym. W ub.roku obroty obniżyły się w porównaniu do 2014 r. o 1,7%, do poziomu 6,6 mld euro. Dział branżowy Drive and Control Technology musiał w minionym roku po raz kolejny zmierzyć się z załamaniem ważnych segmentów rynku budowy maszyn.

W ub.roku Grupa Bosch rozwijała się w Europie, a wzrost obrotów był wyraźnie wyższy niż w 2014 r. Wg wstępnych danych, koncern zwiększył obroty w tym regionie o 4,2%, do 37,5 mld euro. Szczególnie silny wzrost obrotów Bosch odnotował w Ameryce Północnej, o 24%, do 12,6 mld euro. W Ameryce Południowej nadal utrzymuje się trudna sytuacja gospodarcza, co wpływa także na obroty, które wyniosły 1,4 mld euro, tj. o 13% mniej niż w roku poprzednim. W regionie Azji i Pacyfiku obroty Bosch wzrosły o 16%, do 19,1 mld euro. Duży potencjał w perspektywie długoterminowej Bosch dostrzega w Afryce.

Na ostatni dzień 2015 roku, Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 375 tys. pracowników. W ub.roku liczba zatrudnionych zwiększyła się o 17,6 tys. głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, Niemczech, regionie Azji i Pacyfiku oraz USA. Szczególnie poszukiwaną grupą pracowników byli specjaliści IT.

Prognoza: W 2016 r. Bosch spodziewa się umiarkowanego wzrostu światowej koniunktury (+2,8%). Pod względem geopolitycznym sytuacja w roku 2016 pozostanie nadal bardzo złożona i niepewna. Niezależnie od tego, także w tym roku Bosch planuje rosnąć w tempie szybszym niż rynki. Pomimo inwestycji, mających na celu zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa, planowana jest dalsza poprawa dochodowości i zysku operacyjnego.

Celem strategicznym Grupy Bosch są rozwiązania dla zintegrowanej mobilności i produkcji, zintegrowanych systemów energetycznych oraz budynków. W ub.roku koncern zaprezentował i wprowadził na rynek liczne nowe rozwiązania w tych obszarach. – Tylko dzięki upowszechnieniu się technologii zintegrowanych z internetem można będzie sprostać takim problemom przyszłości, jak wyczerpujące się zasoby naturalne czy urbanizacja, powiedział V.Denner. Np. w inteligentnym, zintegrowanym z internetem budynku można obniżyć zużycie energii nawet o 40%. Do roku 2020 około 230 mln, tj. 15% wszystkich gospodarstw domowych na świecie będzie wyposażonych w rozwiązania Smart Home.

– Odkrywamy nowe, perspektywiczne rynki, takie jak Smart Home czy zintegrowana produkcja, a równocześnie wykorzystujemy szanse rozwoju w tradycyjnych obszarach naszej działalności, wyjaśnił prezes Bosch. Należy do nich elektryfikacja w transporcie samochodowym. Jedną z najważniejszych akwizycji w 2015 roku było przejęcie amerykańskiego start-upu specjalizującego się w technologii akumulatorowej Seeo Inc., dzięki czemu Bosch dysponuje przyszłościowym know-how w dziedzinie innowacyjnych akumulatorów.

Automatyzacja, elektryfikacja oraz integracja za pośrednictwem internetu będą wpływać także na segmenty pojazdów użytkowych i jednośladowych. Np., w segmencie pojazdów użytkowych postępująca automatyzacja przyczyni się w przyszłości do obniżenia liczby wypadków. Z kolei układy wtryskowe dla jednośladów, zamiast stosowanych dziś powszechnie gaźników, obniżają zużycie paliwa i zwłaszcza w krajach rozwijających się, mogłyby znacząco pomóc w ochronie zasobów naturalnych.
Volkmar Denner podkreślił także znaczenie technologii Diesla dla ochrony klimatu na świecie: – Tylko przy dalszym stosowaniu technologii Diesla możliwe jest osiągnięcie ambitnych celów unijnych dotyczących obniżania emisji CO2. Samochody z silnikami wysokoprężnymi mają wyraźnie niższy poziom emisji CO2 niż porównywalne z silnikami benzynowymi. – Także w debacie o jakości powietrza w miastach i emisji pyłów samochody z technologią Diesla należy traktować jako element rozwiązania, a nie problem, powiedział Denner i zapewnił, że jest nadal wiele możliwości optymalizacji silników Diesla. Stwierdził także, że Bosch dysponuje technologią, która pozwoli silnikom wysokoprężnym wykazać najniższy poziom emisji tlenków azotu, także w warunkach rzeczywistych. – Naszym celem jest, aby samochody z silnikami Diesla spełniały aktualnie obowiązujące limity emisji nie tylko w warunkach testowych, ale także podczas rzeczywistej jazdy, powiedział Denner. Dodał, że Bosch już od dawna wspiera wprowadzenie realistycznego cyklu testowego oraz pomiarów emisji w realnych warunkach jazdy. Denner opowiedział się także za regularnymi kontrolami seryjnie produkowanych pojazdów przez niezależne jednostki badawcze.

źródło: Bosch

AUTOR:  WNP.PL (AG)