Nakłady wewnętrzne na B+R w województwach Polski

W 2016 r. ponad jedną trzecią nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową poniosły podmioty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Z kolei najmniejszy udział na B+R w swoich nakładach wewnętrznych przeznaczały podmioty z województw lubuskiego i świętokrzyskiego (odpowiednio 0,5 i 0,7 proc. nakładów) – takie dane przynosi raport Głównego Urzędu Statystycznego.

Z raportu wynika, że ogółem w 2016 r. w Polsce nakłady wewnętrzne na B+R wyniosły 17,94 mld zł, z czego aż 6,87 mld zł wydano na Mazowszu. W pozostałych województwach było to odpowiednio: dolnośląskie (1,07 mld zł), kujawsko-pomorskie (289 mln zł), lubelskie (624 mln zł), lubuskie (83 mln zł), łódzkie (699 mln zł), małopolskie (3,19 mln zł), opolskie (138 mln zł), podkarpackie (762 mln zł), podlaskie (177 mln zł), pomorskie (1,23 mld zł), śląskie (1,2 mld zł), świętokrzyskie (134 mln zł), warmińsko-mazurskie (165 mln zł), wielkopolskie (1,08 mld zł) i zachodniopomorskie (188 mln zł).

GUS podkreśla, że w przodującym w stawce Mazowszu odnotowano spadek nakładów na B+R o 1 proc. w stosunku do 2015 r. Zwraca też uwagę, że ponad jedną piątą nakładów wewnętrznych woj. mazowieckiego (1,5 mld zł) przeznaczono na inwestycje, co stanowiło aż 45 proc. nakładów inwestycyjnych na działalność B+R w Polsce (3,35 mld zł).

Mazowsze zdecydowanie przoduje także przy zestawieniu wysokości nakładów wewnętrznych na B+R z liczbą mieszkańców regionu (1284 zł na osobę). Następne w stawce pod tym względem są województwa małopolskie (947 zł) i pomorskie (536 zł), w świętokrzyskim i lubuskim te kwoty wynoszą odpowiednio 107 i 82 zł.

Jak widać, dysproporcje są wręcz olbrzymie. GUS tłumaczy, że przyczyną tego było rozmieszczenie jednostek aktywnych badawczo w obrębie największych miast w kraju. O ile na Mazowszu było ich 1200, to w województwach lubuskim i świętokrzyskim liczba podmiotów aktywnych badawczo wyniosła łącznie 171 (3,5 proc. działających w skali kraju).

Największy udział środków z sektora rządowego w stosunku do pozostałych sektorów finansujących B+R odnotowano w województwie świętokrzyskim (63,2 proc.). Z kolei w Małopolsce największy był udział sektora przedsiębiorstw (69,8 proc.). Najniższe nakłady na działalność badawczą i rozwojową finansowane przez sektor przedsiębiorstw odnotowano w województwach lubuskim, opolskim i świętokrzyskim (po 0,5 proc. nakładów na B+R), przez sektor rządowy – w województwie lubuskim (0,5 proc.), a przez pozostałe sektory – w województwie świętokrzyskim (0,2 proc.).

Źródło: www.pulshr.pl