Najbrzydszy SUV świata trafia do produkcji

To już ofi­cjal­na in­for­ma­cja. Ben­tley po­twier­dził, że w 2016 roku trafi do pro­duk­cji kon­tro­wer­syj­ny SUV Fal­con. Głów­nym jego za­da­niem bę­dzie zdo­by­cie ryn­ków Chiń­skie­go i Ro­syj­skie­go, które słyną z uwiel­bie­nia dla luk­su­so­wych aut i są wciąż nie­na­sy­co­ne.

Sty­li­za­cja no­we­go Ben­tleya ma być od­mien­na od po­ka­za­ne­go w 2012 roku prze­ra­ża­ją­ce­go kon­cep­tu. Pro­du­cent za­rze­ka się, że chciał ze­brać opi­nie do­ty­czą­ce samej idei, nie zaś sty­li­sty­ki.

Pod maską Fal­co­na ma zna­leźć się 6-li­tro­we twin turbo W12, 4-li­tro­we twin turbo V8 i zgod­nie z du­chem cza­sów ben­zy­no­wa hy­bry­da w ukła­dzie V6.

Cena sza­co­wa­na jest na około 100 tys. fun­tów. Głów­nym kon­ku­ren­tem ma być Range Rover.

Autor:
prej

Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997