Łucja Kobroń Gąsiorowska

Adwokat, doktor nauk prawnych, współzałożyciel BCKG adwokaci. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem praw związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych, prowadzenia spraw sądowych z prawa pracy i prawa gospodarczego. Autorka kilkunastu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego obejmujących m. in. monografię oraz artykuły w czasopismach prawniczych. Uczestniczka licznych konferencji krajowych oraz międzynarodowych. Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz jako wykładowca na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W chwili obecnej mocno związana z motoryzacją. Obsługuje trzy serwisy samochodowe, ponadto pełnomocnik procesowy w wielu toczących się postępowaniach branży motoryzacyjnej.