Krzysztof Świerk: 10. umiejętności zawodowych trafi do motoryzacji

Krzysztof  Świerk. Obecnie m.in. Dyrektor ds. Edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w Polskiej Izbie Motoryzacji

Prezes Zarządu spółki Promet Trans, wcześniej Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Pełnił funkcję m.in. kierownika szkolenia praktycznego, a także eksperta krajowego Systemu Transferu i Akumulacji Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W przeszłości związany z przemysłem, pracował dla Volkswagen A.G. Ekspert wiodący i merytoryczny projektów partnerstw społecznych.

Inicjator i koordynator wielu krajowych i międzynarodowych działań oraz projektów rozwoju kwalifikacji zgodnie z potrzebami rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie na płaszczyźnie współpracy szkoła – biznes.

Autor działań w zakresie realizacji elastycznych ścieżek kształcenia oraz kompetencji kluczowych dla przemysłu.

Rozmawiał: Marcin Budziewski

źródło muzyki/ podkładu: bank muzyki Front Music