Konsultacje publiczne projektu ustawy UC80

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z proponowaną Ustawą systemach homologacji UC80.

Projekt ten niesie radykalne zagrożenia dla branży , Powoduje automatyczną utratę wszystkich dotychczasowych homologacji i dopuszczeń z dniem 1.01.2022 roku.

projekt UC80

Konsultacje publiczne UC80

OSR UC80

Projekt Ustawy o systemach homologacji _Formularz zgłaszania uwag