KONGRES BRANŻY MOTORYZACYJNEJ 22.07.2021 r. „Nowelizacja Wytycznych KNF ”

W nawiązaniu do informacji w przedmiocie nowelizacji Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z 16 grudnia 2014 roku, zapraszamy wszystkie grupy zawodowe, przedsiębiorców, na konsultacje społeczne.

ORGANIZATORZY SPOTKANIA : Polska Izba Motoryzacji, FBU Lex Tech Automotive.

DATA SPOTKANIA:  22 lipca 2021 roku godz. 11.00.

MIEJSCE SPOTKANIA: Rezydencja w Białej ulica Częstochowska 98, 42-125 Kamyk (węzeł Jasna Góra),

PROWADZĄCY SPOTKANIE: Tomasz Szydlak

EKSPERCI: radca prawny Justyna Radek, adwokat Magdalena Rok-Konopa, radca prawny Mateusz Kosno,  eksperci Polskiej Izby Motoryzacji: Łukasz Szarama, Daniel Trojak, Łukasz Orzychowski, Kamil Radziejewski, Janusz Szcześniak

TEMATYKA SPOTKANIA:

– moc prawna wytycznych,

– egzekwowanie wytycznych,

– dotychczasowe wytyczne a praktyka ich stosowania,

– konsultacje społeczno-branżowe.

KOSZT UDZIAŁU W SPOTKANIU: 80 zł

Bardzo prosimy o przygotowanie przez zainteresowane podmioty swoich sugestii i złożenie ich na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania lub za pośrednictwem maila na adres: sekretariat@pim.org.pl . Liczba miejsc ograniczona ze względu na bardzo ważna tematykę branżową !