KOMUNIKAT PIM

W reakcji na kwestionowanie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyliczania kosztów napraw w tym wartości materiałów lakierniczych określonych w metodzie AZT a dostarczanych w narzędziach kalkulacyjnych firm: Audatex, DAT, Autovista (dawniej Eurotax) Polska Izba Motoryzacji informuje, że wspólnie z innymi organizacjami działającymi na polskim rynku motoryzacyjnym podjęła działania w zakresie wyjaśnienia wielkości i zasadności stosowania wartości kodu 51 powyżej 100%.

UZASADNIENIE

We wrześniu 2016 roku wprowadzono niczym nieuzasadnioną i niekonsultowaną z dostawcami materiałów lakierniczych marek Premium oraz serwisami stosującymi te materiały zmianę wartości tzw. polskiego koszyka materiałów lakierniczych obliczanego przez firmę Allianz Zentrum fur Technik Automotive GmbH, używanego w kalkulacjach szkód komunikacyjnych. Poprzez bezzasadne wprowadzenie do koszyka, nieautoryzowanych przez producentów pojazdów materiałów lakierniczych linii Spectral / Novol, wartość koszyka została obniżona przez AZT o co najmniej kilkanaście procent. AZT wprowadziło do polskiego koszyka produkty firmy Novol, na podstawie informacji publikowanych przez firmę Novol na oficjalnej stronie internetowej o posiadaniu w ofercie lakierów wodno-rozcieńczalnych.

Polska Izba Motoryzacji i Związek Dealerów Samochodów oraz inne organizacje motoryzacyjne podjęły działania mające na celu zmianę tej niczym nieuzasadnionej rynkowo i technologicznie decyzji firmy AZT Automotive GmbH. W odpowiedzi na te działania w sierpniu 2017 ZDS otrzymał od AZT Automotive GmbH pismo Odpowiedź AZT (przetłumaczona) wyjaśniające z informacją:

  1. Wartość koszyka AZT jest obliczana jako średnia na podstawie list cenowych dla odpowiednich materiałów lakierniczych i prezentowana w AZT Paint Calculation jako index 100.
  2. Index 100 nie jest stały i może zostać zmieniony (zwiększony) w przypadku kiedy serwis blacharsko-lakierniczy nie używa materiałów Spectral
  3. Zmianę index 100 powinno umożliwić narzędzie kalkulacyjne wykorzystywane przez dany serwis

W związku z wyjaśnieniem AZT, PIM i ZDS zleciło wykonanie obliczeń porównawczych kosztów pomiędzy materiałami lakierniczymi używanymi przez serwisy autoryzowane przed i po wprowadzeniu Spectral/Novol do koszyka AZT. Po analizie wyników ZDS wydał komunikat rekomendujący polskim dealerom bezzwłoczne podjęcie działań w celu określenia adekwatnego dla stosowanej przez nich technologii naprawy wartości indexu 100. PIM w pełni popiera stanowisko ZDS i poinformował o tym wszystkich swoich członków.

Zgodnie  z szacunkami ekspertów ZDS obecny realny indywidualny wskaźnik (index 100) zużycia materiałów lakierniczych przez poszczególne warsztaty waha się od około 60 w warsztatach posługujących się jedynie technologiami i materiałami nieautoryzowanymi przez producentów pojazdów (np. linii Spectral) aż do około 170 dla warsztatów autoryzowanych działających tylko przy pomocy technologii i materiałów Premium (AKZO, AXALTA, PPG Refinish, BASF).

Zwiększenie wartości index 100 ma na celu doprowadzić do poziomu odpowiadającego realnym kosztom materiałowym ponoszonym przez dany warsztat stosującym prawidłową technologie naprawy. PIM oraz ZDS nie popierają takich działań, w których serwis stosujący technologię i materiały lakiernicze Premium, rozlicza się według tego samego wskaźnika co warsztat używający jedynie nieautoryzowanych technologii i materiałów lakierniczych.

W tym celu w dniu 12.09.2017 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się pierwsze spotkanie odnowionego ORT z udziałem wszystkich koncernów lakierniczych w Polsce (mających umowy z importerami i producentami samochodów = certyfikaty technologii lakierniczych do napraw gwarancyjnych), na które przede wszystkim zaproszono przedstawicieli PIU w celu transparentności i zgodnych z prawem działań w przyszłości.

Polska Izba Motoryzacji oraz Związek Dealerów Samochodów nie mogą być bezpośrednio stroną w sprawie pomiędzy płatnikiem a wykonawcą usługi naprawy pojazdu. W związku z powyższym rekomendujemy dealerom i warsztatom podjęcie indywidualnych działań w ramach polskiego prawa a w szczególności analizę i weryfikację podpisanych umów w tym zakresie.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich biorących udział w tych postępowaniach o przesyłanie wszelkich informacji o toczących się sprawach. PIM oraz ZDS po zebraniu odpowiedniej ilości spraw przekaże je z opinią prawną do Rzecznika Finansowego w celu dalszego procedowania.