Kolejne firmy dołączyły do PIM

Grupa P3 wraz z 10 spółkami zależnymi jest od 20 lat obecna na światowych rynkach przemysłu automotive. Ponad 1.000 konsultantów i programistów pracuje na 3 kontynentach w 17 lokalizacjach, często bezpośrednio w siedzibie klienta. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej P3 doradza głównie dostawcom z branży automotive w zakresie optymalizacji procesów biznesowych na coraz trudniejszym rynku motoryzacyjnym. Lokalni eksperci firmy mają wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu produktów i uruchamianiu zakładów produkcyjnych. Po stronie zaopatrzenia, P3 zabezpiecza łańcuch dostaw swoich klientów poprzez standaryzowane audyty. Dzięki swojemu doświadczeniu lokalni konsultanci P3 mogą wspierać polski przemysł motoryzacyjny w trudnych kwestiach, takich jak krótkoterminowa poprawa efektywności i restrukturyzacja a także przy podejmowaniu decyzji strategicznych. P3 działając globalnie posiada także kompetencje niezbędne do przygotowania firm działających na rynku polskim do przyszłych wyzwań, związanych z rozwojem elektromobilności oraz nadchodzącego procesu deglobalizacji.

W Polsce możemy wspierać firmy w następujących obszarach:

– Optymalizacja i zwiększenie wydajności procesów na wszystkich etapach – od zaopatrzenia, poprzez organizację dostaw, planowanie produkcji, produkcję, dyspozycję, dystrybucję, aż po organizację wysyłki, uwzględniając przy tym wymogi jakościowe.

W ten sposób firmy zostają trwale przystosowane do skutecznego działania na coraz bardziej wymagającym rynku.

– Wsparcie w zakresie kompetencji procesowych i technologicznych, w tym elektromobilności

– Poprawa szybkości reagowania w czasie rzeczywistym w obszarach produkcji, jakości i utrzymania ruchu poprzez własne narzędzia internetowe

Na początek P3 oferuje swoim klientom audyt 360-stopni w celu określenia status quo wraz z przygotowaniem planu optymalizacji.

Zapraszamy do kontaktu

w.zieniewicz.partner@p3-group.com

www.p3-group.com

Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. (BEP) powstało w odpowiedzi na zmieniające się prawo. Specjalistyczna ekspertyza stała się pełnoprawnym dowodem i silnym argumentem, który pozwala na polubowne zakończenie polemiki bez konieczności inicjowania procesu sądowego. Spółka współpracuje z ekspertami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe, których opinie mają znaczenie dla podejmowanych rozstrzygnięć na każdym etapie postępowania.

www.bep-ekspertyzy.pl

Grupa cmT od ponad 15 lat specjalizuje się w zarządzaniu projektami, zarzadzaniu budowami, projektowaniu i realizacji aranżacji powierzchni biurowych oraz audytach nieruchomości i różnorodnego rodzaju usługach doradczych w zakresie budownictwa. cmT skutecznie świadczy usługi w odniesieniu do szerokiego spektrum inwestycji, zlokalizowanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, począwszy od inwestycji mieszkaniowych, hoteli i obiektów użyteczności publicznej, a skończywszy na obiektach handlowych, przemysłowych i specjalnych, takich jak stadiony czy farmy wiatrowe. Grupa cmT obecnie zatrudnia niemal 200 osób w 3 krajach w Europie i jest zaangażowana w inwestycje o kluczowym znaczeniu dla miast i regionów. Klienci cmT do czołowe firmy z sektora nieruchomości tj. ECE Projektmanagement, Union Investment, Deka, UBS, UBM, Warimpex, Skanska Properties, Echo Investment, EPP, Immobel, Globalworth,  Griffin, Dress&Sommer czy UNIQA.

www.cmteam.net

 

Firma Majcar zajmuje się głównie pomocą drogową, transportem pojazdów, obsługą kolizji od A do Z, i wynajmem pojazdów zastępczych z OC i nie tylko. Dodatkowo firma prowadzimy sklep z częściami motoryzacyjnymi, oraz hurtownie akumulatorów.

www.majcar.pl