Kolejna interpelacja do Pani Minister Finansów w sprawie ograniczenia zaniżania odszkodowań za szkody komunikacyjne

W dniu 5 kwietnia 2018 roku, do Pani Minister Finansów wpłynęła interpelacja (nr 21317) w sprawie ograniczenia zaniżania odszkodowań za szkody komunikacyjne

Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski

Interpelacja jest jednym z efektów działań Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

PEŁNA TREŚĆ INTERPELACJI (nr 21317)

Szanowna Pani Minister!

Podczas mojej terenowej pracy poselskiej otrzymuję wiele sygnałów niezadowolenia z tytułu nierzetelnej obsługi szkód komunikacyjnych. Najczęściej dotyczy to zaniżonego odszkodowania.

Wskazanym byłoby, moim zdaniem, rozważenie możliwości zmiany przepisów, które pozwoliłyby na zmniejszenie liczby pozwów sądowych w zakresie dotychczas zaniżanych odszkodowań oraz skrócenie czasu likwidacji szkody a przez to zmniejszenie kosztów sądowych, które podnoszą średni czas likwidacji szkody komunikacyjnej.

Zapoznając się z tym zagadnieniem stwierdziłem, że zakłady ubezpieczeń powszechnie stosują różne sposoby, aby wyliczyć odszkodowanie w możliwie najniższej wysokości i nie biorą pod uwagę faktu, że za wypłacone odszkodowanie nie można w sposób rzetelny, tj. zgodny z technologią naprawy producenta pojazdu, naprawić uszkodzony pojazd.

W trybie odwołania od ustalonego odszkodowania wiele spraw trafia do sądów.

Z posiadanych informacji wynika, że spraw sądowych przybywa i rosną koszty zakładów ubezpieczeń z tytułu niekorzystnych dla nich orzeczeń sądów.

Z danych zawartych w opracowaniu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce (Warszawa, listopad 2016 r.) wynika, że koszty sądowe dla danych z roku 2015 oszacowano na poziomie przekraczającym 480 milionów zł i jest to ponad dwukrotnie więcej aniżeli w roku 2014, w którym koszty te wynosiły ok. 233,5 miliona zł.

Koszty sądowe ponoszone przez zakłady ubezpieczeń podnoszą średni koszt likwidacji szkody komunikacyjnej.

Panie Ministrze proszę o informacje jakie polecenia ze strony Ministerstwa Finansów zostaną skierowane do zakładów ubezpieczeń, aby nie tylko zatrzymać tendencje wzrostu liczby pozwów sądowych kierowanych przez poszkodowanych, ale również skrócić czas likwidacji szkody, który obecnie jeżeli sprawa jest w sporze, trwa tak długo jak postępowanie sądowe?

Jakie kroki podejmie Ministerstwo Finansów, by nie dopuścić do tego, aby ponoszone przez zakłady ubezpieczeń, ze względu na łamanie wytycznych KNF z 16 grudnia 2014 roku, koszty sądowe nie stały się uzasadnieniem zwiększenia kosztu polisy ubezpieczeniowej OC?