Kolejna interpelacja do Pani Minister Finansów w sprawie odbudowania zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń

W dniu 11 lipca 2018 roku, do Pani Minister Finansów wpłynęła interpelacja (nr 23847) w sprawie odbudowania zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń

Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski

Interpelacja jest jednym z efektów działań Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

PEŁNA TREŚĆ INTERPELACJI (nr 23847)

Szanowna Pani Minister!

W obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych, sytuacja w dalszym ciągu jest wysoce niezadowalająca, o czym sygnalizują nasi wyborcy.

Z informacji jakie do nas napływają wynika, że w dalszym ciągu wyliczane wysokości kosztów napraw uszkodzonych pojazdów znacznie odbiegają od niezbędnych do prawidłowej naprawy pojazdu, czyli zgodnej z technologią producenta.

Naszym zdaniem, należałoby ograniczyć nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń. Ograniczenie tych nieprawidłowości mogłoby spowodować wdrożenie w życie opracowanych przez KNF w tym zakresie zaleceń wynikających z dokumentu „Wytyczne dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych w dniu 16 grudnia 2014 r.”. Według licznych zapewnień KNF, to na dzień 31 marca 2015 r. wyznaczono termin ich wdrożenia (zaimplementowania). Należy zatem rozumieć, że od 1 kwietnia 2015 r. „wytyczne” winny być stosowane.

Od dnia wdrożenia „wytycznych” do dzisiaj upłynęło ponad 3 lata, a poszkodowani sygnalizują nie tylko brak efektów poprawy w likwidacji szkód a wręcz jej pogorszenie.

Jedna z wypowiedzi przedstawiciela Polskiej Izby Ubezpieczeń /Puls Biznesu, 26.04.2018 r./ potwierdza dokładnie tę sytuację. Otóż w 2015 roku spraw o odszkodowania trafiających do wydziałów sądów cywilnych było 46,7 tys. natomiast w 2016 było 61,8 tys. To jest wzrost o ponad 30%.

Potwierdzeniem opisywanego stanu są liczne wyroki sądów a na dowód przytaczamy wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II CNP 43//17.

Rzeczywiste i powszechne wdrożenie „wytycznych” doprowadziłoby do stopniowego likwidowania niezadowolenia poszkodowanych, odciążenia sądów i poprawiło stan techniczny pojazdów po naprawie.

Niedopuszczalnym, naszym zdaniem, jest aby w naszym kraju, który jest poważnym członkiem Unii Europejskiej, poszkodowany był zmuszony dochodzić należnego mu odszkodowania na drodze sądowej.

Pani Minister!

Jakie działania podejmie Pani dla zlikwidowania patologicznej sytuacji, która istnieje obecnie? Podjęte przez Panią działania powinny, naszym zdaniem, mieć na względzie odbudowę zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń, który jest ważnym składnikiem rynku finansowego w kraju.

Z poważaniem

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=15244E04