Kiedy nieodliczony VAT od samochodu można ująć w kosztach

Gdy kwota podatku naliczonego przy zakupie pojazdu jest ograniczona do 50 proc., pozostała jego część podwyższa wartość początkową do celów dokonania odpisów amortyzacyjnych.

Obowiązujące od 1 kwietnia br. przepisy, wynikające ze zmian wprowadzonych ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dają w niektórych przypadkach prawo do odliczenia 50 proc. wydatków związanych z pojazdami samochodowymi lub nie dają takiego prawa wcale. Pojawia się więc pytanie, czy nieodliczony w tych przypadkach VAT może się stać kosztem uzyskania przychodów.

Rzeczpospolita, Sławomir Zieleń