IVECO łączy bieguny w projekcie „Plant the Future”

Projekt „Plant the Future”, zainicjowany przez IVECO w 2021 r. we współpracy z organizacjami zajmującymi się utrzymaniem lasów i ponownym zalesianiem, potwierdza aktywne zaangażowanie firmy na rzecz zrównoważonej przyszłości.

 

Jako pionier alternatywnych napędów IVECO oferuje szeroką gamę pojazdów o niskiej emisji CO2, w tym w szczególności przełomowy samochód ciężarowy IVECO S‑WAY, który w przypadku stosowania biometanu jest gotowym rozwiązaniem kwestii dekarbonizacji transportu drogowego. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój na tym się nie kończy, ponieważ IVECO inwestuje w szereg projektów mających na celu redukcję emisji i poprawę stanu środowiska, takich jak program „Plant the Future”, którego celem jest zwiększenie powierzchni zielonych na naszej planecie.

 

Projekt ten jest już z powodzeniem realizowany we Włoszech, Polsce i Niemczech. Zaledwie nieco ponad rok od jego uruchomienia, dzięki samochodom dostawczym i ciężarowym IVECO sprzedawanym na tych rynkach oraz zasadzonym drzewom, powiązanym ze sprzedażą i działaniami środowiskowymi IVECO, potencjał ograniczenia emisji CO2 przekracza 45 000 t/r. Taka ilość CO2 odpowiada rocznej zdolności pochłaniania przez ponad 3 miliony drzew.

 

– Gdyby wszystkie te drzewa posadzić w rzędzie w odstępach co 7 metrów, utworzyłyby linię łączącą biegun południowy z północnympowiedział Giandomenico Fioretti, Head of Alternative Propulsion Business Development w IVECO. – Wystarczy to sobie wyobrazić, żeby zdać sobie sprawę, jak wiele możemy zmienić, upowszechniając stosowanie gazu ziemnego, a w szczególności bioCNG/LNG w sektorze transportu. Cel, jakim jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla, naprawdę leży w naszym zasięgu.

IVECO planuje obecnie rozszerzenie projektu „Plant the Future” na inne kraje europejskie i jego kontynuacji w przyszłości.

 

IVECO i dekarbonizacja

Jako siła napędowa transformacji energetycznej w sektorze transportu, IVECO bardzo aktywnie promuje kluczową rolę, jaką technologia gazu ziemnego i biometan mają do spełnienia na drodze transportu do zerowego bilansu emisji dwutlenku węgla. Obecnie samochód ciężarowy IVECO S-WAY CNG/LNG napędzany biometanem może już zapewnić redukcję emisji CO2 netto o 95%. Przy spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących paliwa, w metodologii „well-to-wheel” (od źródła do koła) redukcja może być nawet ujemna i sięgać 121%, co zostało niedawno wykazane w branżowym badaniu przeprowadzonym przez włoską Narodową Radę Badań Naukowych (CNR).

 

IVECO wnosi bezpośredni wkład w dekarbonizację sektora, oferując klientom pojazdy zdolne do zmniejszenia śladu węglowego ich działalności, który pod względem osiągów i funkcjonalności nie ustępują modelom z konwencjonalnymi silnikami Diesla.

 

Aby realizować strategię zrównoważonego rozwoju na wyższym poziomie, IVECO inwestuje w ukierunkowane inicjatywy, takie jak program ambasadorów IVECO, który daje głos klientom i partnerom podzielającym nasze wartości w aspekcie równoważenia rozwoju społecznego i środowiskowego oraz projekt Plant the Future, w ramach którego firma podejmuje praktyczne działania służące zmniejszaniu śladu węglowego.

 

– Popularyzując starania o redukcję emisji CO2, jaką osiągamy dzięki inicjatywie „Plant the Future” i naszym produktom, chcemy wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, wskazując przy tym na kluczową rolę technologii gazu ziemnego i biometanu w dekarbonizacji transportupowiedział Giandomenico Fioretti. ­- IVECO jest pionierem technologii gazu ziemnego, posiadającym ponad 20‑letnie doświadczenie w dekarbonizacji operacji logistycznych. Nasz IVECO S‑WAY CNG/LNG zasilany biometanem jest gotowym rozwiązaniem nieustępującym pod żadnym względem napędowi dieslowskiemu. IVECO chce być najbardziej wiarygodnym partnerem, który umożliwia swoim klientom efektywne i rentowne prowadzenie działalności, oferując im zrównoważone i inteligentne rozwiązania w zakresie mobilności”.

 

Plant the Future: międzynarodowy #lasIVECO

W 2021 r. firma IVECO nawiązała współpracę z organizacjami zajmującymi się rekultywacją obszarów leśnych, aby posadzić międzynarodowy las IVECO w trzech projektach realizowanych w różnych krajach.

 

We Włoszech partnerem IVECO jest platforma handlu elektronicznego Treedom, która posadzi 300 drzew, m.in. we włoskim regionie Basilicata. W tym kraju projekt jest powiązany z ambasadorami IVECO ds. zrównoważonego rozwoju. W lesie IVECO po 50 drzew zostało posadzonych w imieniu firm Biogas Wipptal i GLS Italy.

 

W Polsce marka współpracuje z Ecobal, firmą zajmującą się ochroną lasu i wspierającą działania na rzecz kompensacji emisji CO2. Pracownicy IVECO Poland wraz z Ecobal w kwietniu tego roku na działce o powierzchni 1 ha posadzili 5000 sadzonek dębów i grabów, gatunków wybranych przez lokalne nadleśnictwo jako najlepsze pod kątem zachowania różnorodności biologicznej na tym obszarze.

 

W Niemczech IVECO sadzi jedno drzewo za każdy nowy pojazd IVECO S‑WAY zasilany gazem ziemnym oraz używany pojazd IVECO Stralis NP sprzedany w ramach projektu odnowy zasobów leśnych PLANT-MY-TREE®, opracowanego z myślą o kompensacji emisji związków węgla. Dotychczasowy efekt tej inicjatywy to już 2100 posadzonych drzew.

 

Łącznie w lasach IVECO rośnie już ponad 7000 drzew, a liczba ta będzie się powiększać, ponieważ projekt rozszerza się na Wielką Brytanię i rynki skandynawskie. Ponadto włoski oddział IVECO powiększy swój las o 700 drzew, sadząc po jednej sztuce za każdy zregenerowany silnik z linii IVECO Reman. Nasadzenia będą miały miejsce w Tanzanii, Kamerunie, Kenii, Nepalu i Kolumbii.

 

Uwagi redakcyjne

  • „Badanie emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku azotu do atmosfery ze spalania oleju napędowego, gazu ziemnego i skroplonego biometanu w sektorze transportowym” przeprowadzone przez Instytut Badań nad Zanieczyszczeniem Atmosfery (IIA) przy włoskiej Narodowej Radzie Badań Naukowych (CNR).
  • Redukcję emisji CO2 z samochodów ciężarowych zasilanych gazem w porównaniu z pojazdami zasilanymi olejem napędowym oblicza się według koncepcji „well-to-wheel” (od źródła do koła) oraz z uwzględnieniem aktualnego udziału biometanu w transporcie w krajach objętych projektem Plant the Future.

Źródła wykorzystane do obliczeń:

  • Współczynnik emisji CO2 dla silników Diesla, LNG, CNG, Bio-LNG (źródło: JRCv5)
  • Zużycie oleju napędowego i gazu ziemnego na pojazd (klienci IVECO)
  • Liczba sprzedanych pojazdów IVECO napędzanych gazem ziemnym (źródło: IVECO); udział pojazdów napędzanych biometanem (źródło: NGVA)
  • Ilość CO2 wchłanianego przez drzewo = 15 kg/r (wartość przyjęta dla średniej wielkości drzewa zasadzonego w klimacie umiarkowanym w mieście, zgodnie z badaniem Uniwersytetu Jamesa Cooka „Mocna odpowiedź roślin na wzrost emisji CO2”).

 

IVECO

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także pojazdy do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,3 do 7,2 tony, Eurocargo w segmencie od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamę IVECO WAY, w tym pojazdy drogowe IVECOS-WAY, pojazdy terenowe IVECO T-WAY i IVECO X-WAY zaprojektowane do eksploatacji w lekkich warunkach terenowych. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy przystosowane do użytkowania w warunkach terenowych, wywrotki na podwoziu oraz jako zestawy z naczepą, a także pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia prawie 21 000 pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO. Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com