IP BOX czyli innowacyjne 5% podatku – od 2019 roku w Polsce

Od stycznia 2019 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy podatkowe, które wprowadzają korzystny dla przedsiębiorstw mechanizm podatkowy – IP BOX (Innovation Box).

Przedsiębiorcy osiągający dochody z prawa własności intelektualnej (IP) będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT w wysokości 5%. Warunkiem skorzystania z ulgi jest posiadanie przez przedsiębiorcę tzw. kwalifikowanego IP czyli m.in. patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego czy autorskiego prawa do programu komputerowego. Dochód, który podlegać będzie obniżonej stawce może być osiągnięty przez podatnika m.in. z opłat licencyjnych, sprzedaży IP czy z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.
W celu skorzystania z IP Box konieczne jest również prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego IP. Przedsiębiorca może taką działalność prowadzić samodzielnie albo może wykorzystywać wyniki prac B+R nabyte od innych podmiotów (w tym podmiotów powiązanych).

Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo pod linkiem: dotacjenainnowacje.taxand.pl