Interpelacja nr 33564 w sprawie jakości części zamiennych do samochodów wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

W dniu 30 sierpnia 2019 roku, do Minister Przedsiębiorczości i Technologii, P. Jadwigi Emilewicz wpłynęła INTERPELACJA (nr 33564w sprawie jakości części zamiennych do samochodów wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

Posłami zgłaszającymi byli: Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski

Interpelacja jest jednym z efektów działań Ekspertów Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku motoryzacyjnego.

PEŁNA TREŚĆ INTERPELACJI

Szanowna Pani Minister!

Wskazane byłoby naszym zdaniem zrobić wszystko, by ilość wypadków na drogach stale się zmniejszała, dlatego też głęboka analiza wszystkich przyczyn pozwoli na zdecydowaną poprawę w tym zakresie. Bardzo ważna jest jakość techniczna pojazdów, w tym tych, które wcześniej uczestniczyły w wypadkach komunikacyjnych. Dlatego też prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, których analiza może przyczynić się, choćby w części, do poprawy bezpieczeństwa na drodze.

Według informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2018 roku było 2,7 mln szkód komunikacyjnych. Dla przywrócenia pojazdów do stanu sprzed szkody, zgodnie z art. 363 par. 1 K.c., wymagane są również części zamienne. Znaczna część asortymentu tych części zamiennych jest produkowana w Polsce, są też pewne wielkości asortymentu importowane. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pojazdów w ruchu drogowym po tych naprawach, proszę Panią Minister o podanie, jakie ilości części /kwotowo/ są produkowane w Polsce /wg definicji rodzajów części zamiennych GVO/, w szczególności istotne są informacje o częściach:

„O” /wg UE to „OEM”/, tj. części zamienne oryginalne w opakowaniu producenta pojazdów.

„Q” /wg UE to „OES”/, tj. części zamienne oryginalne bez opakowań i znaków producenta pojazdu, umieszczone w opakowaniach wytwórcy części.

„P” – części zamienne nowe, nieoryginalne, o porównywalnej jakości, objęte gwarancją ich producenta, który jednocześnie zaświadcza, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów, których producent nie nadał statusu „polecanych”.

„PC” i „PT” – części zamienna w kategorii o porównywalnej jakości, która posiada certyfikat jakości od niezależnej jednostki badawczej, wydany przez Instytut Thatcham, hiszpański Centro Zaragoza czy niemiecki TUV.

„PJ” – części zamienne w kategorii „części o porównywalnej jakości, której dystrybutor nadał dodatkowo status „polecana”.

„ZJ” i „Z” – „inne” części zamienne, których producent nie określa „jako części porównywalnej jakości”.

Wiemy również od dystrybutorów rynku części zamiennych, że pewne ilości są importowane na rynek w Polsce.

Prosiłbym więc o podanie kwotowo: Jakie ilości części w poszczególnych kategoriach przywołanych powyżej są wprowadzone na nasz rynek?
Jakie jeszcze zdaniem Pani Minister informacje, które wraz wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego z 16.12.2014 r. mogłyby przyczynić się do podniesienia standardu napraw pojazdów i podniesienia ich bezpieczeństwa na drogach?

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ