Informacja KE ws. wdrażania szeroko rozumianych inteligentnych systemów transportowych

Uprzejmie informujemy, że Komisja opublikowała 1 wydanie dokumentu „Polityka bezpieczeństwa i ramy zarządzania dotyczące rozmieszczania i funkcjonowania europejskich inteligentnych systemów transportowych (C-ITS)” na swojej stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_enhttps://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/c-its_security_policy_release_1.pdf

Dokument stanowi uzupełnienie Polityki Certyfikacji C-ITS, która została opublikowana już w czerwcu 2017 r. Te dwa dokumenty stanowią podstawę bezpiecznego i interoperacyjnego wdrożenia C-ITS.

 

Żródło: MI