Inflacja we wrześniu 2022 – szybki szacunek

Inflacja we wrześniu – wciąż w górę

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r.

  • Ceny wzrosły przeciętnie o 1,6% w stosunku do sierpnia i jednocześnie okazały się wyższe o 17,2% niż przed rokiem
    (w sierpniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 16,1%).

Poziom inflacji jest wyższy od oczekiwań rynkowych.

Zgodnie z danymi GUS:

  • ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,7% w stosunku do sierpnia i były jednocześnie o 19,3% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny nośników energii okazały się wyższe o 3,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 44,2% wyższe niż we wrześniu 2021 roku.
  • Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 2,1% w porównaniu z sierpniem ale w ujęciu rocznym ich ceny wzrosły o 18,3%.

Dokładna analiza kształtowania się poziomu cen w poszczególnych grupach towarów i usług będzie możliwa po oblikowaniu przez GUS pełnych danych za wrzesień ale można przypuszczać, że na poziom inflacji – poza m.in. rosnącymi cenami nośników energii – wpłynęła również sezonowa aktualizacja cenników u producentów.

Pełne dane o wrześniowej inflacji GUS zaprezentuje 14 października.