Inauguracja roku szkolnego Klasy Patronackiej Solarisa

Solaris Bus & Coach S.A. po raz 11 zainaugurował rok szkolny Klasy Patronackiej prowadzonej wspólnie ze Szkołą Branżową I Stopnia w Murowanej Goślinie. W bolechowskiej siedzibie firmy uczniowie rozpoczną naukę w zawodzie mechatronik. W tym roku szkolnym, pilotażowo, program został rozszerzony także o uczniów technikum.

W roku szkolnym 2017/2018 naukę w Klasie Patronackiej rozpoczęło 6 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia w Murowanej Goślinie, a 6 absolwentów odebrało umowy o pracę. Uczniowie zakwalifikowani do programu, oprócz regularnej nauki w szkole, będą odbywać zajęcia praktyczne przez dwa dni w tygodniu w fabryce Solarisa, co pozwoli im uzyskać unikalne kompetencje i wyjątkowe, jak na tak młody wiek, doświadczenie zawodowe. Od początku nauki otrzymają umowę o pracę. W tym roku szkolnym zadebiutuje także klasa nauczania dualnego w technikum. Jest ona prowadzona wspólnie z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu. W ramach tego programu naukę w zawodzie technika mechatronika rozpocznie 11 uczniów.

– Uruchomienie Klas Patronackich przynosi korzyści na wielu płaszczyznach, zarówno uczniom, którzy – oprócz zdobytego doświadczenia – mają możliwość zatrudnienia po zakończeniu nauki, jak i firmie, która zyskuje wykwalifikowanych fachowców. Niezmiernie cieszę się, że możemy mieć realny wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie – powiedziała Krystyna Woźniak, Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A.

Współpraca Solarisa z lokalną Szkołą Branżową I Stopnia w Murowanej Goślinie trwa nieprzerwanie od 2007 roku. Od tego czasu stałe zatrudnienie w firmie uzyskało ponad 80 absolwentów klas patronackich, a 30 uczniów pracuje w oparciu o status pracownika młodocianego. W 2012 roku do programu dołączył również zakład w Środzie Wielkopolskiej – uczniowie okolicznych szkół zawodowych przygotowują się tam do pracy na stanowisku spawacza w specjalnie wydzielonym warsztacie, wyposażonym w 4 stanowiska spawalnicze i wyciągi wentylacyjne. Z kolei od 2014 roku uczniowie Klasy Patronackiej mają także możliwość przygotowania się do niemieckiego egzaminu zawodowego organizowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Zakłada to uzupełnienie treści programowych o dodatkowe 280 godzin nauki w całym cyklu kształcenia.

Program Klasy Patronackiej Solarisa, od samego początku swej działalności, spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Dzięki obecności w firmie i wykonywaniu realnych zadań wspólnie z doświadczonymi pracownikami, mają szansę dobrze poznać produkt i kulturę organizacyjną dużego zakładu produkcyjnego, co z kolei przyczyni się do łatwiejszego startu absolwentów na rynku pracy. W nadchodzącym roku szkolnym aż 17 uczniów z Murowanej Gośliny i ze Swarzędza będzie miało okazję otrzymać stałe zatrudnienie.

Źródło: Solaris