IDIADA: projektowanie poligonów do badań pojazdów połączonych i autonomicznych (CAV)

Szanowni Państwo,

Nowe technologie dla pojazdów połączonych i zautomatyzowanych (CAV, Connected and Automated Vehicles) wymagają walidacji w kontrolowanych środowiskach (zamkniętych i otwartych). Producenci OEM i Tier1 coraz częściej proszą o wsparcie przy definiowaniu nowych obiektów dla CAV.

IDIADA ma szerokie doświadczenie w tej dziedzinie dzięki udziałowi w różnych inicjatywach dla podmiotów prywatnych, programów finansowanych ze środków publicznych oraz dzięki realizacji wewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych, takich jak na przykład:

  • American Center for Mobility
  • Proving Ground for electric mobility and CAV in Korea
  • Concept Design – upgrade of test facility based in a IIWW airport to ensure wide range AV test activities in UK
  • Full integration of autonomous and cooperative testing capabilities in a new public airport business park in the Netherlands
  • Concept design of a full PG for CAV for a system and component supplier (Tier1)
  • Design and project management of an urban scenario facility for CAV and labs in IDIADA China PG
  • IDIADA PG 3.0 (internal project of IDIADA)
  • Proving Ground Design for an OEM, including Sim City test track for ADAS development
  • VRAIN (Vehicular Risk Awareness Intelligent Network. VRAIN was an internal project which shows IDIADA’s abilities to design and validate a vehicle-to-vehicle communication system. The project target is to warn the drivers on the High Speed Track as soon as a potentially dangerous situation between their vehicle and another one has been detected)
  • Catalonia Living Lab (a Catalonia based testing platform responding to worldwide needs for development and validation of connected and automated vehicle technologies.)

Najważniejszy przekaz dla naszych obecnych i potencjalnych Klientów:

1) nie ma jednego wspólnego rozwiązania dla obiektów do badań CAVs, każdy projekt musi być zaadaptowany do specyficznych potrzeb i warunków;

2) IDIADA oferuje w tym zakresie daleko idące wsparcie.

Uprzejmie proszę o kontakt, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji.

Pozdrawiam,

Kamil Przewoski
Area Manager, Poland
Homologation Manager, East Europe
T: +48 61 6226 905
M: +48 691 222 747
E: kprzewoski@idiada.com

www.idiada.com

Applus IDIADA Group
ul. Rubiez 46/C3/2, 61-612 Poznan, Poland

YouTube channel:
http://www.youtube.com/user/ApplusIDIADAGroup

Facebook:
http://www.facebook.com/Applusidiada

LinkedIn:
http://www.linkedin.com/company/applus-idiada