IATF 16949 – Zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP)

To jednodniowe szkolenie przedstawia przegląd narzędzi, procedur i wymagań dotyczących sprawozdawczości, określonych w instrukcji zaawansowanego planowania jakości produktu i planu kontroli (APQP i plan kontroli, wydanie drugie, AIAG); szczegółowe informacje na temat kluczowych etapów cyklu planowania jakości produktu oraz roli planu (planów) kontroli.

Kto jest adresatem szkolenia:

Osoby uczestniczące w działaniach z zakresu APQP (jako członek lub kierownik zespołu), osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat APQP i osoby uczestniczące we wdrożeniach normy IATF 16949.

Kurs, odznaczający się dużym stopniem interaktywności, obejmuje wykłady, symulacje, warsztaty w małych grupach oraz otwarte dyskusje, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z najlepszymi praktykami prowadzenia auditów.

Czego się nauczę?

Uczestnicy zdobędą wiedzę umożliwiającą:

 • Identyfikację czynności związanych z procesem APQP
 • Szczegółowe wyjaśnienie etapów procesu APQP oraz ich zastosowanie w przypadku różnych organizacji
 • Wyjaśnienie i omówienie przykładów planów kontroli dla różnych zastosowań/scenariuszy

Uczestnicy zdobędą umiejętności umożliwiające:

 • Bycie produktywnym członkiem zespołu planowania jakości

Stosowania etapów cyklu planowania jakości produktu

Jak skorzystam?

Szkolenie pomaga:

 • Zrozumieć wymagania stawiane udanemu wprowadzeniu nowego produktu
 • Zrozumieć informacje wejściowe i wyjściowe wymagane na każdym etapie procesu
 • Zrozumieć różnice pomiędzy planami kontroli prototypu, przedprodukcyjnego i produkcyjnego
 • Zrozumieć wyzwania związane z opracowywaniem planu kontroli 

Szkolenie obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia


Terminy:

2019-09-30

2019-12-02

Zarejestruj się