Grupa Volkswagen notuje dobre wyniki w pierwszej połowie 2022 roku, pozwalające na inwestycje w mobilność, platformy akumulatorowe i oprogramowanie jako przyszłe źródła przychodów

Grupa Volkswagen odnotowała solidne wyniki w pierwszej połowie roku, co umożliwi dalsze inwestycje w przyszłe źródła przychodów i nowe platformy. W II kwartale Grupa kontynuowała postępy w strategicznych dziedzinach, udało się zrealizować cele w ramach platform technologicznych – usług mobilności, akumulatorów i oprogramowania.

„Pomimo globalnych wyzwań Volkswagen może pochwalić się sukcesami. Marża operacyjna w pierwszej połowie roku to efekt przemyślanej gamy produktów i wyższej sprzedaży w segmencie premium. Ponadto grupa marek wolumenowych udowodniła, że może osiągać dobre wyniki nawet w trudnym otoczeniu” – powiedział Arno Antlitz, dyrektor finansowy Grupy Volkswagen podczas prezentacji wyników kwartalnych.
W II kwartale popyt na samochody elektryczne nadal szybko rósł, a liczba zamówień w Europie Zachodniej w pierwszej połowie 2022 r. była o 40 procent wyższa niż rok wcześniej. Pomimo problemów z dostawami, tymczasowego wstrzymania produkcji w Europie i blokad związanych z pandemią Covid-19 w Chinach, w drugim kwartale dostarczono 118 tys. pojazdów z napędem elektrycznym, co daje udział w dostawach ogółem na poziomie 6 procent. W pierwszej połowie roku dostawy aut elektrycznych wzrosły o 27 procent – do 217 tys. pojazdów. Volkswagen w drugim kwartale zwiększył moce produkcyjne ID.4 w zakładach w Emden, Chattanooga i ID. Buzz w fabryce Hanowerze. Dzięki temu powinno udać się osiągnąć planowany wzrost produkcji aut elektrycznych w drugiej połowie roku i później.

Pomimo problemów z łańcuchami dostaw, Grupa Volkswagen wykazała w II kwartale wysoką odporność finansową. Przychody ze sprzedaży za kwartał wyniosły 69,5 mld euro (wzrost o 3,3 procent w porównaniu z 2021 r.). Zysk operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych w II kwartale wyniósł 4,7 mld euro.

Wynik operacyjny przed uwzględnieniem zdarzeń specjalnych za I półrocze wyniósł 13,2 mld euro, co oznacza wzrost o 16,1 procent w stosunku do I półrocza 2021 roku. To przede wszystkim zasługa dobrych wyników grup marek premium i sportowych, a także poprawą w grupie marek wolumenowych, która w pierwszym półroczu osiągnęła marżę na poziomie 5 procent. W Chinach miesięczna produkcja znacząco się zwiększyła pod koniec II kwartału, co dobrze rokuje na pozostałą część roku, gdy obostrzenia związane z Covid-19 będą stopniowo znoszone. To drugi co do wielkości rynek dla samochodów elektrycznych Grupy (29 procent sprzedaży w I półroczu i II kwartale), charakteryzujący się przy tym największą dynamiką wzrostu – dostawy wzrosły tam ponad trzykrotnie w porównaniu do roku 2021 (w I połowie 2022 roku dostarczono tam 63 500 aut z napędem elektrycznym).

Grupa nadal priorytetowo traktowała inwestycje w przyszłe technologie związane z samochodami elektrycznymi oraz oprogramowanie. Wydatki na badania i rozwój wzrosły w II kwartale do 4,9 mld euro, przyspieszając postęp Volkswagena w kierunku stania się dostawcą mobilności opartej na oprogramowaniu.

„Wysoki zysk operacyjny i silna pozycja finansowa Grupy umożliwiają ważne inwestycje w przyszłe źródła przychodów” – powiedział Antlitz. „Volkswagen poczynił w drugim kwartale 2022 roku spore postępy strategiczne i znacznie przyspieszył rozwój swoich akumulatorów, usług mobilności i platform oprogramowania” – dodał dyrektor finansowy.

Volkswagen staje się jedną z wiodących firm w zakresie usług mobilności
Przejęcie firmy Europcar stanowi ważny krok, dzięki któremu Volkswagen rozszerza swoją działalność w zakresie usług mobilności, wkraczając na rynek, na którym oczekuje się szybkiego wzrostu popytu ze strony klientów. Prognozowane zyski z tej działalności są bardzo obiecujące. W rezultacie Volkswagen będzie mógł zapewnić wszystkim swoim klientom dostęp do infrastruktury Europcar, w tym kluczowych punktów przesiadkowych na lotniskach, dworcach kolejowych i w centrach miast, z których będzie mógł rozwijać usługi mobilności. Volkswagen planuje zaspokoić wszystkie potrzeby mobilności swoich klientów z jednej aplikacji, w tym ride hailing, ride pooling, car sharing, wynajem i subskrypcje pojazdów.

Nowa spółka PowerCo wyznacza ścieżkę rozwoju działu produkującego akumulatory
Spółka PowerCo z siedzibą w Salzgitter, która formalnie rozpoczęła działalność w lipcu będzie się zajmować wszystkim, co jest związane z akumulatorami – od surowców po recykling. Jednocześnie rozpoczęto prace budowlane przy pierwszej własnej fabryce ogniw. Będzie ona stanowić wzór dla zrównoważonych fabryk ogniw, które mają zabezpieczyć dostawy i pozwolą obniżyć koszty akumulatorów dla Grupy Volkswagen.

CARIAD wprowadza nowe aktualizacje oprogramowania
CARIAD dokonał znaczącego postępu w II kwartale, rozszerzając możliwości jazdy autonomicznej i dostarczając swoim klientom aktualizacje, które zapewniają znacznie wyższy poziom autonomizacji i dodają nowe funkcje, takie jak automatyczna zmiana pasa ruchu z Travel Assist, automatyczne parkowanie i Plug & Charge.
CARIAD podpisał również wiele umów w celu pozyskania wysokowydajnego sprzętu dla platformy oprogramowania Grupy, które będzie wykorzystywane w pojazdach następnej generacji.

Perspektywy na przyszłość
Grupa Volkswagen potwierdza swoje prognozy na rok 2022 po solidnym pierwszym półroczu i spodziewa się coraz mniejszych ograniczeń w dostawach. Problemy z wiązkami elektrycznymi zostały rozwiązane i w większości wróciły do normalnego poziomu. Grupa oczekuje normalizacji asortymentu produktów w drugiej połowie roku, ponieważ sytuacja w branży półprzewodników poprawia się, a portfel zamówień jest wciąż duży. Zauważalne ożywienie sprzedaży miesięcznej pod koniec II kwartału dodatkowo dobrze wróży sprzedaży w II półroczu.

Nadal jednak nie można ostatecznie ocenić konkretnych skutków wojny w Ukrainie oraz pandemii Covid-19 dla działalności Grupy Volkswagen, dla gospodarki światowej i wzrostu w branży w roku obrotowym 2022. W szczególności w Europie istnieje niepewność dotycząca dostaw energii.

„Pomimo ostrożności w obliczu niestabilnego otoczenia rynkowego i zagrożeń geopolitycznych, jesteśmy przekonani, że możemy jeszcze bardziej przyspieszyć transformację Grupy” – podsumował CFO Antlitz.

Źródło: Volkswagen