Fuzja Lotosu z Orlenem szansą dla wodorowych autobusów

 “Grupa Lotos, po konsolidacji z PKN Orlen, w ramach specjalizacji może rozważyć stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych technologii energetycznych, uwzględniającego m.in. dotychczas realizowane projekty Pure H2 oraz projekty wodorowe Orlenu” – uważa wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
 
-“Połączenie sił PKN Orlen i Lotos pozwoliłoby na potencjalne umożliwienie utworzenia w Gdańsku jednego z centrów kompetencyjnych pracujących na rzecz całej grupy. Takie centra kompetencyjne już funkcjonują w ramach Grupy Orlen: Orlen Południe sukcesywnie przekształcana jest w centrum kompetencyjne w zakresie biopaliw dla całego koncernu, z kolei czeskie instytuty badawcze będące własnością Unipetrolu specjalizują się w badaniach plastików” – napisał wicepremier Sasin w odpowiedzi na interpelację poselską.
 
Północny ośrodek
 
-“Gdańsk i Pomorze potencjalnie mogłyby stać się ośrodkiem w ramach Grupy Orlen odpowiedzialnym za rozwój nowej mobilności, projektów związanych z elektromobilnością oraz paliwami alternatywnymi (np. wodorem). W ramach specjalizacji Grupy Lotos można rozważyć stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych technologii energetycznych, uwzględniające dotychczas realizowane projekty, m.in. projekty Pure H2 oraz projekty wodorowe PKN Orlen” – dodał.
 
Wicepremier w swojej odpowiedzi na interpelację przypomniał stanowisko zarządu Orlenu, że decyzja o przejęciu Grupy Lotos jest podyktowana wyłącznie względami biznesowymi.
 
-“Koncern stanie się partnerem do dalszego rozwoju Grupy Lotos. Taki ruch jest zgodny z trendami światowymi i strategiami rozwoju innych globalnych spółek, które w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie rynkowe decydują się na partnerstwa i konsolidacje z innymi firmami. Tym samym decyzja o zakupie Grupy Lotos wpisuje się w powyższe tendencje, ma za zadanie umocnić oba podmioty i umożliwić im sprawniejsze funkcjonowanie w coraz trudniejszym otoczeniu konkurencyjnym” – napisał Jacek Sasin.
 
Polski gracz
 
W opinii ministra aktywów państwowych połączenie działalności Orlenu i Lotosu pozwoli zbudować liczącego się gracza na rynku paliw nie tylko w naszym regionie Europy. Jacek Sasin wskazuje, że rynkowa siła skonsolidowanego podmiotu będzie dużo większa niż obecnie, zapewniając połączonej grupie mocniejszą pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA, z krajów Bliskiego Wschodu czy z Rosją.
 
Na chwilę obecną PKN Orlen czeka na decyzję Komisji Europejskiej, która zapadnie w I połowie 2020 roku, co powinno pozwolić na zamknięcie całej transakcji w 2020 roku.
Źródło: www.infobus.pl