Forum Mycia Przemysłowego 31.03-01.04.2020

Uwaga nowa data wydarzenia. Forum Mycia Przemysłowego wraz z towarzyszącą wystawą (Industrial Parts Cleaning Forum & Expo) jest wiodącym wydarzeniem biznesowym tej branży w Centralnej Europie, skierowanym do wszystkich gałęzi przemysłu i ich fachowców zaangażowanych w technologie mycia części i komponentów, obróbki powierzchniowej, jak również utrzymania poziomu czystości podczas całego procesu produkcyjno-logistycznego.

Nasze Forum skupia się na nowoczesnych technologiach mycia i klasach czystości technicznej dla wszystkich gałęzi przemysłu –BetterCleaningForYourParts! 

Omawiane będą najnowsze technologie, innowacje i trendy w branży mycia przemysłowego dla przemysłu samochodowego, lotniczego, narzędziowego, ciężkiego, precyzyjnego, medycznego, elektronicznego, optycznego, obróbki cieplnej i innych. Uczestniczący fachowcy będą dzielić się swoją wiedzą podczas licznych prezentacji, dyskusji i indywidualnych rozmów.

Podstawowa i zawsze obowiązująca zasada mycia przemysłowego jest tylko jedna: „podobne zmywa podobne”, czyli niepolarne (organiczne) zanieczyszczenia jakimi są oleje (obróbcze, konserwujące), tłuszcze, smary, parafiny, kleje, żywice i związki ropy naftowej można usunąć  używając tylko niepolarnych mediów myjących jakimi są węglowodory chlorowane, bezchlorowcowe i modyfikowane  alkohole. Polarne (nieorganiczne) zanieczyszczenia takie jak sole, mydła, emulsje, chłodziwa, pasty polerskie i ochronne, ślady rąk, pył, zgorzelinę, rdzę, pozostałości szlifierskie, ścierne i śrutownicze jak również same wióry można usunąć tylko  przy użyciu roztworów wodnych i jedynie w bardzo wąskim zakresie alkoholi modyfikowanych ale nigdy węglowodorów. Natomiast w dużym stopniu  wszelkiego rodzaju tłuszcze można  zmyć roztworami wodnymi ale nie do końca wszystkie.  Stosując myjki albo wodne albo rozpuszczalnikowe, bez znaczenia z jakim wspomaganiem (ultradźwięków czy też CNp), zawsze pozostawiamy na umytych detalach zanieczyszczenia, albo organiczne albo nieorganiczne. Pojawia się więc pytanie: w jaki sposób osiągnąć najwyższą klasę czystości?

Dobór odpowiedniej technologii mycia i medium myjącego, jak i samej koncepcji urządzenia dla danego poziomu zabrudzenia i skali produkcji, nie jest możliwy bez dokładnego rozpoznania z jakim zabrudzeniem mamy do czynienia, kiedy dane zabrudzenie powstało i czym zostało spowodowane. Konferencja ta to kompendium wiedzy na temat aktualnie dostępnych technologii i metod mycia dla szerokiego zakresu zastosowań, od produkcji wielkoseryjnej i mycia dużych partii poprzez mycie pojedynczych części, mycie wstępne i mycie precyzyjne (dokładne i ultra dokładne), aż do technologii przygotowania powierzchni części i komponentów przed operacjami nakładania powłok ochronnych, trybologicznych i ozdobnych (PVD, PACVD, CVD).

Od wodnych mediów myjących, poprzez nieszkodliwe dla środowiska metody mycia rozpuszczalnikami w próżniowych, hermetycznie zamkniętych systemach, odtłuszczanie parowe, czyszczenie na sucho, gratowanie, mycie zalewowo-iniekcyjne, czy tez mycie i suszenie próżniowe, stosowanie ultradźwięków, najnowszych technologii CNp, mycia hybrydowego czy Beyond. Nie zapomnimy o tematach takich jak zabezpieczenie przed korozją, pakowanie i logistyka, kontrola i regeneracja kąpieli myjących.

FORUM można potraktować jako szkolenie w podstawach mycia przemysłowego dla osób początkujących w branży, ale również jako forum dyskusyjne dla zaawansowanych profesjonalistów.

Uruchamiamy cykl specjalistycznych szkoleń z praktycznych zastosowań przemysłowych technologii mycia, suszenia i konserwacji części i komponentów. Seminarium szkoleniowe organizowane jest przy współpracy z instytutem Fraunhofera i będzie odbywać się corocznie w przeddzień Forum. W poniedziałek 30.03.2020.

Instytut Fraunhofera jest jedną z najważniejszych placówek badawczo-rozwojowych na świecie a jego Fraunhofer Cleaning Technology Alliance, prowadzi w 10 ośrodkach prace badawczo-rozwojowe i analityczno-doradcze w technologiach mycia przemysłowego.

Po zakończeniu Seminarium uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości indywidualnych porad technicznych. Celem tych krótkich dyskusji na konkretny temat z mycia przemysłowego (po 10-20 minut), może być pozyskanie wskazówek i zaleceń przy rozwiazywaniu problemów, eliminacji błędów technologicznych i szukaniu rozwiązań (wcześniejsze umówienie spotkania jest zalecane).

Wymagana jest osobna rejestracja. Szczegóły pod: SEMINARIUM SZKOLENIOWE

Spotkania prosimy umawiać poprzez kontakt z kf@industrial-cleaning-forum.com

Tematyka FORUM

W wielu gałęziach przemysłu wśród wymagań jakościowych określany jest również poziom czystości produktu tzw. czystość techniczna – z wymaganiami różniącymi się dla każdej branży.  Producent musi nie tylko zastosować odpowiednią technologię mycia, ale również określić metodami pomiarowymi uzyskany poziom stanu czystości powierzchni produktu. Clean Room to nie jest już pojęcie stosowane tylko w medycynie, elektronice czy przemyśle optycznym.

Najnowocześniejsze techniki i metody mycia, jak również najnowsze media myjące. Wszystko dla osiągnięcia najlepszych parametrów technicznych, wysokiej wydajności w usuwaniu oleju, smarów, emulsji i wiórów, jak i zadowalającej kontroli kosztów. Systemy ciągłej destylacji i separacji zanieczyszczeń. Kontrola kąpieli myjących z automatycznym uzupełnianiem ubytków i automatyczną rejestracją parametrów. Kontrola jakości, zabezpieczenie antykorozyjne, konserwacja powierzchni, logistyka czystych detali.

Każdy umyty detal, każda umyta powierzchnia może ulec natychmiastowej kontaminacji podczas kolejnych procesów technologicznych czy też logistycznych, dlatego utrzymanie czystości jest w wielu procesach produkcyjnych równie ważne jak jej uprzednie uzyskanie.

 

Prezentacja pierwszej floty mobilnych laboratoriów czystości technicznej (VDA 19.1 / ISO 16232) na polskim rynku

Wszystkie prezentacje będą tłumaczone symultanicznie na język polski i angielski

Grupa docelowa i przekrój uczestników

Forum Mycia Przemysłowego wychodzi naprzeciw wielu zapytaniom ze strony firm, które kształtują przyszłość tej branży na świecie. Szeroki zakres tematyczny powoduje, że nasza propozycja programowa wzbudza zainteresowanie wielu grup zawodowych działających w tej branży.

Wydarzenie adresowane jest do firm bezpośrednio stosujących mycie w swoich procesach produkcyjnych i szerokiego zakresu dostawców urządzeń myjących, oprzyrządowania i usług w tej branży.

Uczestnikami będą przedstawiciele kadry zarządzającej, produkcyjnej, utrzymania ruchu, inżynieryjnej, konstrukcyjnej, technologicznej, kontroli i zapewnienia jakości, ochrony środowiskowej, zakupów, sprzedaży itp

Korzyści z uczestnictwa

Celem FORUM jest zaprezentowanie najnowszych projektów i trendów w branży, dzielenie się wiedzą, umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych. Forum Mycia Przemysłowego jest wydarzeniem odbywającym się corocznie. Udział w Forum to możliwość bezpośrednich spotkań z dostawcami i pracownikami tej branży, potencjalnymi klientami lub partnerami w jednym miejscu i czasie. To możliwość wymiany doświadczeń, uzupełnienia własnych wiadomości o najnowsze osiągnięcia, najnowsze technologie, jak i uzupełnienia własnych kontaktów branżowych. Zapewniamy całkowity przegląd procesów i mediów, optymalizacji procesów i kosztów, porównanie różniących się ale konkurencyjnych technologii itd