Ford znowu inwestuje w szkolenia młodych kierowców w Europie

Ford w 2016 roku inwestuje kolejne 2,9 miliona euro w darmowe szkolenia dla młodych europejskich kierowców w wieku od 18 do 24 lat. Programem ma zostać objętych 7 tysięcy osób.

Dotychczasowe nakłady (od 2013 roku) na popularny program Ford Driving Skills for Life (DSFL) wyniosły 9,6 miliona euro. W tym roku darmowe szkolenia Forda dostępne będą po raz pierwszy w Finlandii i Polsce. Program kontynuowany będzie również w Belgii, Danii, Francji Niemczech, Włoszech, Holandii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

Główną przyczyną zgonów młodych Europejczyków w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat są wypadki drogowe. Dotychczas z darmowych szkoleń Forda skorzystało 17 tysięcy młodych kierowców, którzy zapoznali się z zagrożeniami na drodze, doskonalili technikę jazdy oraz poznali zasady bezpiecznego dostosowania prędkości do panujących warunków. W czasie szkoleń wiele uwagi poświęcane jest zagrożeniom jakie niesie za sobą korzystanie w czasie jazdy z urządzeń umożliwiających dostęp do portali społecznościowych, w tym wysyłanie smsów, wykonywanie fotografii autoportretowych, tzw. selfie oraz jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Zbyt wiele młodych osób ginie na drogach z powodu niewystarczających umiejętności lub w wyniku błędnych decyzji – wyjaśnia Jim Graham, kierownik programu Ford DSFL. – Dzięki kolejnym nakładom o wartości 2,9 miliona euro, jakie w 2016 roku Ford zainwestował w początkujących kierowców, możliwe będzie przeszkolenie 7 tysięcy osób. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności mogą im uratować życie.

Ford to pierwszy producent z branży motoryzacyjnej, który zaoferował młodym kierowcom dostęp do darmowego programu szkoleń. Kursy takie organizowane są w USA od 11 lat, a w tym czasie na całym świecie uczestniczyło w nich już ponad 650 tysięcy początkujących kierowców.

W ramach programu Ford nawiązał współpracę z wieloma europejskimi instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Warto ty wymienić choćby Belgian National Road Safety Association (Belgia), Association Prévention Routière (Francja), Deutscher Verkehrssicherheitsrat (Niemcy), ACI (Włochy), Road Safety Russia (Rosja), Dirección General de Tràfico (Hiszpania) czy Royal Society for the Prevention of Accidents, Brake and AA Driving School (Wielka Brytania). W 2016 roku lista partnerów Forda ma się jeszcze powiększyć.

Niemal wszyscy młodzi kierowcy, którzy wypełnili ankiety po zakończeniu kurs Ford DSFL w pierwszym roku jego dostępności w Europie, zadeklarowali, że szkolenie podniosło ich umiejętności jazdy. Uznali oni również, że inicjatywa ta jest warta polecenia znajomym. W Hiszpanii niektórzy uczestnicy kursu przyznali także, że udział w programie pozwolił im uniknąć lub ograniczyć skutki wypadku.

Młodzi kierowcy, mimo zdobytych uprawnień, muszą się jeszcze wiele nauczyć w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Dlatego bardzo zachęcamy ich do uczestnictwa w programie Ford DSFL – przekonuje Graham. – Kursy odbywają się w niezwykle przyjaznej atmosferze, dostarczają wielu cennych informacji i są zawsze na czasie, ponieważ nieustannie doskonalimy i aktualizujemy nasz program szkoleniowy.

Źródło: www.interia.pl