Firma członkowska DSR poszukuje firm produkcyjnych, które chciałyby wziąć udział w tworzeniu innowacyjnego narzędzia.

PRODUCTION MANAGEMENT  SMART ADVISOR  (PMSA)
 
INNOWACYJNE NARZĘDZIE INTELIGENTNEJ REKOMENDACJI ZMIAN W PROCESACH PRODUKCYJNYCH W CELU ICH OPTYMALIZACJI, WYKORZYSTUJĄCE TECHNIKI KOGNITYWNE PRZEMYSŁU 5.0
 
PMSA ma za zadanie wspierać udział pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu działania pozwalającego na ciągłą optymalizację procesu produkcyjnego w zakresie:
 
 • doboru wartości parametrów procesu produkcyjnego w celu maksymalizacji wybranych wskaźników KPI zgodnych z normą ISO 22400
 • prognozowania wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego wraz ze wskazaniem czasu i prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia
 
 
KORZYŚCI DLA PARTNERA PROJEKTU PMSA –   FIRMY PRODUKCYJNEJ

Bezkosztowe wykorzystanie wszystkich niezbędnych narzędzi w trakcie projektu:

 • Elementów automatyki przemysłowej w zakresie:

  –  komputerów przemysłowych typu Embedded PC umożliwiających pobieranie danych z maszyn

  –  komputerów przemysłowych typu Condition Monitoring (IEPE) umożliwiających wysokoczęstotliwościowe monitorowanie sygnałów charakteryzujących pracę elementów ulegających awarii

  –  modułów pomiarowych umożliwiających pomiar sygnałów – wartości parametrów procesowych

  –  zasobów niezbędnych do oprzyrządowania maszyn (przewody, kable, opaski elektryczne itp.)

  –  zasilaczy przemysłowych zasilających komputery typu Embedded PC i Condition Monitoring (IEPE)

 •  Narzędzia PMSA oraz innych wspomagających systemów z oferty DSR 4FACTORY: SFC 4FACTORY, EAM 4FACTORY oraz IOT 4FACTORY
 
 • Wyników realizacji projektu w zakresie:

  –  bieżących analiz wydajności procesu

  –  opracowanych i sparametryzowanych modeli Predictive Maintenance dla badanych przypadków

  –  wyników realizacji projektu

 
 
GWARANTOWANE KORZYŚCI Z WDROŻENIA   PROJEKTU PMSA
 
 • Znaczny wzrost efektywności produkcji
 
/
 
 • Znaczny spadek awaryjności maszyn
 
/
 
 
 
PROSTE WARUNKI UDZIAŁU PARTNERA PMSA
 
Wskazanie i udostępnienie minimum 5. procesów produkcyjnych spełniających założenia:
 • liczba parametrów referencyjnych: minimum 3
 • liczba danych procesowych: min. 2 (z tym, że łączna liczba parametrów procesowych w danej firmie musi wynieść minimum 26)
 • liczba wskaźników zgodnych z normą ISO 22400: minimum 3
 
 
Wskazanie i udostępnienie minimum 5. elementów ulegających awarii i zatrzymujących proces produkcyjny w obszarze:
 • awarii układu maszyny (np. silnika, układu chłodzenia, dmuchawy)
 • zużycia materiału eksploatacyjnego lub narzędzia (np. ciągadła, papieru ściernego, noży itp.)