Exact Systems – myślimy lokalnie, kontrolujemy globalnie

Jedno auto składa się średnio z ok. 8 tys. elementów, które powinny być niezawodne i współgrać ze sobą w każdych warunkach. Nawet najmniejszy błąd może producenta kosztować bardzo wiele.

Exact Systems S.A. działa od 2004 r. i jest liderem branży kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce i jedną z największych firm w Europie. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w 12 państwach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach.

Grupa Kapitałowa Exact Systems w liczbach

 • 14 lat na rynku
 • 12 państw
 • 94% zadowolonych klientów
 • Ponad 700 zakładów, z którymi współpracujemy
 • Blisko 1,5 mld skontrolowanych części w 2017
 • Ponad 5 tys. Kontrolerów Jakości codziennie w pracy

Szeroki wachlarz usług

 • Sorting & Rework: podstawowa usługa Grupy (generuje ok. 85% przychodów), polegająca na sprawdzaniu zgodności części / komponentów z instrukcją lub specyfikacją klienta, która jest wykonywana zgodnie z procedurami systemu ISO. Doskonałe rozwiązanie w sytuacji wadliwych / niezgodnych dostaw od zewnętrznego kontrahenta.
 • Rezydentura: usługa polegająca na reprezentowaniu klienta Grupy w kontaktach z jego dostawcą bądź odbiorcą jego produktów. Dzięki temu ma możliwość szybkiego wyjaśnienia problemu na miejscu, ograniczając tym samym ryzyko powstania szkody na reputacji.
 • Controlled Shipping Level II (CSL II): usługa obejmująca dodatkową kontrolę na osobnym stanowisku, przeprowadzaną przez przeszkolonych inspektorów Grupy.
 • Zabezpieczenie wyrobu gotowego: usługa polegająca na kontroli wyrobu gotowego pod względem jakościowym przy założeniu naszej pełnej odpowiedzialności za efekt wykonanej pracy.
 • Poprawa procesu produkcyjnego: usługa wykonywana u klienta przez konsultanta Exact Systems, który pracuje nad projektem wraz z zespołem naszych inżynierów lub osób dobranych z zasobów Klienta.
 • Audyt VDA 6.3: audyt procesu zgodny ze standardem VDA 6,3 ma na celu wskazanie tych elementów procesów produkcyjnych, które wymagają poprawy przed przystąpieniem do procesu certyfikacji ISO 9001 i TS 16949.

Wśród klientów największe międzynarodowe koncerny motoryzacyjne

Główną grupę odbiorców usług Grupy Exact Systems stanowią podmioty z segmentu motoryzacyjnego, które generują ok. 83% przychodów. Wśród nich znajdują się producenci samochodów, m.in. Volkswagen, Audi, Fiat Chrysler Automobiles, Mercedes-Benz, Renault, KIA, DAIMLER, Volvo czy General Motors, oraz ich poddostawcy części i podzespołów, m.in. Lear Corporation, Sanden, Magna Automotive. Do klientów Grupy należą również producenci sprzętu gospodarstwa domowego i elektronicznego oraz podmioty z innych gałęzi przemysłu, w których prowadzona jest produkcja masowa, m.in. Whirlpool, Electrolux, LG, Indesit.

3x Jakość

 • Extranet Exact Systems

Wyróżnikiem Grupy, który umożliwia realizację przyjętego modelu, jest własny system informatyczny. Extranet obejmuje bazę danych wszystkich wykonywanych zleceń oraz umożliwia bieżącą komunikację on-line pomiędzy Grupą, klientem a dostawcą. Extranet umożliwia klientom Grupy Exact Systems stały dostęp on-line do raportów z przeprowadzonych zleceń.

 • Wewnętrzny  audytor jakości

Jednym z podstawowych standardów obsługi klienta w Grupie jest weryfikacja jakości usług własnych poprzez audytora działu jakości. Osoby pełniące tę funkcję posiadają doświadczenie w branży oraz wiedzę z zakresu organizacji wewnętrznych audytów jakościowych, wymogów norm ISO 9000 i norm towarzyszących.

 • Szkoła Jakości Exact Systems:

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Grupa od 2014 roku realizuje projekt „Szkoła Jakości” . W ramach Szkoły, pierwszej tego typu inicjatywnie w Polsce, kontrolerzy jakości i personel klientów Grupy otrzymują doskonałe przygotowanie do pracy w dziale jakości. W projekcie realizowanym we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji i Politechniką Częstochowską do tej pory wzięło udział ponad 1 tys. osób. Szkoła poza Polską działa również w Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. Inicjatywa to odpowiedź firmy na nie zawsze dopasowane do potrzeb pracodawców programy szkolnictwa wyższego.

Więcej informacji o firmie dostępnych jest pod adresem: www.exactsystems.com