ENGIE i IVECO uruchamiają nową stację tankowania gazu ziemnego

Nowa stacja tankowania gazu ziemnego dla ciężkich pojazdów na terenie centrali firmy IVECO we wschodnim Turynie.

Turyn, 28 lutego 2020 r.

Po zawarciu umowy w 2017 r. firmy ENGIE Italia — dostawca energii i usług realizujący misję wprowadzania rozwiązań eliminujących emisję CO2 — oraz IVECO uruchomiły nową i bardzo nowoczesną stację tankowania gazu.

Stacja zlokalizowana na terenie centrali CNH Industrial przy Strada delle Cascinette w strategicznej wschodniej części Turynu, w pobliżu węzła drogowego (autostrada, obwodnica itp.), zajmuje powierzchnię ponad 5000 m2 i jest przystosowana do obsługi ciężkich pojazdów. Na stacji znajdują się 2 dystrybutory LNG (skroplonego gazu ziemnego) oraz 4 dystrybutory CNG (sprężonego gazu ziemnego), a także klika stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych zasilanych z dachowego systemu fotowoltaicznego.

Stacja będzie otwarta dla wszystkich pojazdów zasilanych gazem ziemnym, od poniedziałku do piątku w godzinach 6–21.

Dzięki projektowi, który dziś nabrał realnych kształtów, ENGIE wnosi dalszy wkład w rozwój zielonej mobilności, koncentrując się na alternatywnych źródłach zasilania, takich jak elektryczność i gaz, a IVECO może wykazać się zaangażowaniem jako lider w segmencie pojazdów zasilanych gazem ziemnym. IVECO ORECCHIA — wzorcowy dealer IVECO w prowincji turyńskiej i Dolinie Aosty, który ma swoją placówkę w pobliżu stacji — będzie wspierać klientów w przechodzeniu na zieloną mobilność, oferując pełny pakiet usług (sprzedaż, serwis, a teraz także tankowanie).

Ogromna przewaga gazu ziemnego nad olejem napędowym, LPG lub ciężkim olejem napędowym wynika z niższej emisji cząstek stałych (PM; o 95%), tlenku azotu (NO2; o 90%) oraz znacznego ograniczenia emisji CO2.

Na mobilność przypada 20% globalnego zużycia energii, 24% globalnej emisji CO2 oraz 95% uzależnienia od ropy naftowej. Zrównoważona mobilność jest zatem podstawowym warunkiem przejścia do bezwęglowych rozwiązań.

„Celem ENGIE jest wdrażanie rozwiązań służących dekarbonizacji, a ten projekt jest jednym z przykładów takich działań” — powiedział Matthieu Bonvoisin, dyrektor działu infrastruktury energetycznej w ENGIE Italia.W północnych Włoszech występuje bardzo wysoki poziom emisji CO2. W 50% emisja ta pochodzi z ogrzewania prywatnych budynków, 25% przypada na przemysł, a kolejne 25% na transport. Rozbudowa sieci i infrastruktury tankowania LNG umożliwia zmniejszenie zanieczyszczającego oddziaływania ciężkiego transportu. Oprócz ograniczenia wpływu na środowisko rozwiązanie to pozwala ograniczyć zanieczyszczenie hałasem, ponieważ silniki pojazdów zasilanych LNG są cichsze od silników Diesla. ENGIE działa na rynku od 20 lat i obsługuje ponad 160 stacji w Europie. Ten projekt wpisuje się w pragnienie poszerzania naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie zrównoważonej mobilności we Włoszech”.

„IVECO jest pionierem stosowania technologii opartej na gazie ziemnym w transporcie i pełni zasadniczą rolę w rozbudowie sieci dystrybucji tego paliwa. Gaz ziemny jest dojrzałym i natychmiastowo dostępnym rozwiązaniem umożliwiającym dekarbonizację przewozów na dalekich trasach.” dodał Fabrizio Buffa, dyrektor ds. rozwoju działu gazowego w IVECO — „Umowa z ENGIE dotycząca otwarcia nowych stacji tankowania jest częścią naszego całościowego podejścia do zielonego transportu. Uważamy, że wszystkie podmioty w sektorze powinny współpracować ze sobą, aby faktycznie zrealizować ideę zrównoważonego rozwoju w transporcie, zgodnie z harmonogramem wynikającym z przepisów odnoszących się do przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Listy intencyjny podpisany przez ENGIE i IVECO w 2017 r. zakłada rozbudowę różnych wspólnych projektów: od Francji (w centrali IVECO w Trappes) poprzez Wielką Brytanię (w porcie w Immingham) do Rumunii (centrum demonstracyjne w Alba Lulia). Jednocześnie trwają prace we Włoszech: ENGIE pracuje nad trzema innymi projektami stacji L‑CNG na północy kraju, a także nad instalacją kilkudziesięciu punktów ładowania pojazdów elektrycznych w całym regionie.

ENGIE ITALIA

We Włoszech posiadamy kompleksową ofertę obejmującą cały łańcuch wartości w sektorze energii, od zaopatrzenia po serwis — ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych produktów oraz rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i zintegrowanego zarządzania. Starając się pomagać społecznościom i firmom w eliminowaniu emisji CO2, oferujemy rozwiązania umożliwiające pogodzenie indywidualnych i zbiorowych interesów.

W ponad 60 oddziałach w całym kraju zatrudniamy ponad 3600 pracowników. Zajmujemy pierwsze miejsce jako operator usług energetycznych, drugie jako sprzedawca gazu (rynek hurtowy), trzecie jako operator sieci ciepłowniczych i oświetlenia terenów publicznych oraz piąte jako dostawca energii elektrycznej. ENGIE obsługuje wszystkie segmenty rynku, od obiektów mieszkalnych po sektor usług, podmioty publiczne i prywatne oraz małe i wielkie zakłady przemysłowe.

ENGIE

Nasza grupa jest renomowanym w skali globalnej dostawcą niskowęglowych rozwiązań energetycznych oraz usług. Odpowiadając na pilną potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatu, mamy ambicję stać się światowym liderem w przechodzeniu na bezwęglowe rozwiązania dostarczane „jako usługa” naszym klientom, w tym w szczególności globalnym firmom i samorządom lokalnym. Prowadząc działalność w kluczowych obszarach (energia ze źródeł odnawialnych, gaz, usługi), oferujemy konkurencyjne rozwiązania pod klucz.

Wraz ze 160 000 naszych pracowników oraz naszymi klientami, partnerami i interesariuszami tworzymy społeczność „budowniczych obdarzonych wyobraźnią”, którzy codziennie starają się realizować harmonijny postęp.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com