Elektromobilność dostanie nowy impuls

Ministerstwo Klimatu proponuje nowe przepisy, które mają umożliwić instalowanie większej liczby ładowarek aut elektrycznych w blokach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu „w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi”. W czym rzecz? Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 roku zobowiązywała ministra, który w danej chwili będzie odpowiadał za energię, do wydania rozporządzenia określającego sposób ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki temu możliwe będzie wyposażenie miejsc postojowych w punkty ładowania samochodów o mocy minimum 3,7 kW. Obowiązek taki nałożono na projektantów domów oraz deweloperów. 

Projektowany paragraf 1 rozporządzenia określa sposób obliczania minimalnej moc przyłączeniowej dla budynków użyteczności publicznej. Obiekty te powinny zostać wyposażone w moc przyłączeniową będącą iloczynem 20 proc. planowanych stanowisk postojowych i mocy równej 3,7 kW. Przykładowo, minimalna moc dla budynku użyteczności publicznej posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 7,4 kW (20 proc. z 10 = 2; 2 x 3,7 kW = 7,4 kW). Paragraf 2 rozporządzenia dotyczy z kolei wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym przypadku moc przyłączeniową określa się, mnożąc 50 proc. planowanej liczby miejsc parkingowych przez 3,7 kW. Przykładowo, minimalna moc przyłączeniowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 18,5 kW (50 proc. z 10 = 5; 5 x 3,7 kW = 18,5 kW). 

Przedstawiciele resortu klimatu w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zaznaczają, że brane pod uwagę wskaźniki liczby planowanych miejsc postojowych (odpowiednio 20 i 50 proc.) są wynikiem wcześniej prowadzonych konsultacji. Autorzy projektu dodają także, że w obu przypadkach można zainstalować mniej punktów ładowania, ale o większej mocy. Rozwiązanie powyższe ma umożliwić w przyszłości zainstalowanie punktów ładowania dla samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych związanych z przebudową całej instalacji elektrycznej. – Wpłynie to bezpośrednio na rozwój infrastruktury elektromobilności w Polsce, spowoduje zwiększenie liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug- in – podkreślają legislatorzy Ministerstwa Klimatu.  

Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia. 

Paweł Janas

Źródło: SAMAR