Dyskutowali o szkodzie całkowitej

7 grudnia br., na wniosek eksperta Polskiej Izby Motoryzacji Andrzeja Walewskiego, miała miejsce kolejna wideokonferencja Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej, przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Z ramienia Polskiej Izby Motoryzacji udział wzięli eksperci: Andrzej Walewski, Łukasz Szarama oraz Tomasz Szydlak.

Na spotkaniu poruszone zostały aspekty związane ze zdefiniowaniem szkody całkowitej w aspektach ekonomicznym oraz technicznym. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu organizacji zrzeszających przedsiębiorców związanych z funkcjonowaniem branży motoryzacyjnej.

Z ramienia Polskiej Izby Motoryzacji koordynatorem działań związanych ze zbadaniem oraz opisaniem szkody całkowitej zajmuje się ekspert Izby Andrzej Walewski. Dlatego też wszystkich którym bliska jest branża, prosimy o przesyłanie rzeczowych pomysłów oraz sugestii w tej materii na mail naszego eksperta:  andrzej.walewski@pim.org.pl  

Poniżej link do zarejestrowanej konferencji:

https://www.youtube.com/watch?v=9yJV3tY1ylg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1y24TxkHVwrPXN54pnjsRneyi2oYhSyTbkvPMvcntQBXL9b4ceEFG364&ab_channel=RzecznikMa%C5%82ychi%C5%9ArednichPrzedsi%C4%99biorc%C3%B3w