Do 6.04. zbieramy propozycje szkoleń rekomendowanych przez branżę

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 pn. ”Kompetencje dla sektorów”,

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_parp

za pośrednictwem Rady Sektorowej ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) zbiera rekomendacje szkoleń proponowanych przez branżę. Po weryfikacji proponowanych tematów szkoleń rekomendacje zostaną przesłane do PARP.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Bożena Oleksy; E: oleksy@pim.pl; T: 600 003 240

PRZESŁANIE REKOMENDACJI: do 6 kwietnia na adres: oleksy@pim.pl