Dealerzy vs Koncerny

Stowarzyszenie CECRA zrzeszające m. in. dealerów aut ostrzega, że producenci samochodów mogą łamać unijne przepisy antymonopolowe dowolnie żonglując jednym z dwóch sposobów sprzedaży. W dealerskim modelu agencyjnym to producent jest sprzedawcą, a dealer pozostaje jedynie fizycznym punktem kontaktu marki z klientem. Dotychczas w Europie dominowała wersja sprzedaży dająca większą władzę (także w kształtowaniu cen i wpływu na rynek) samym dealerom, ale koncerny zaczęły odbierać autonomię punktom dealerskim kierując się w stronę modelu agencyjnego. CECRA wskazała w ostatnim komunikacje, że wygodne dla koncernów dowolne łączenie tych dwóch systemów może okazać się niezgodne z unijnymi przepisami antymonopolowymi. Tymczasem wg. przewidywań specjalistów już za rok ponad połowa wszystkich samochodów osobowych i dostawczych w Europie będzie sprzedawana w modelu agencyjnym. Za naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych prawo przewiduje wielotysięczne grzywny.